• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

difficult

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 560

DIFFICULT = ['difikılt] adjective
1 zor, güç * eşanlamlı : hard, arduous, laborious;, complicated, intricate * karşıtanlamlı : easy, simple
İngilizce örnek : The question is difficult.
Türkçe çevirisi : Soru zor.
İngilizce örnek : That is rather a difficult question to answer.
Türkçe çevirisi : Bu yanıtlanması bayağı zor bir soru.
İngilizce örnek : I find it difficult to distinguish between the twins.
Türkçe çevirisi : İkizleri ayırt etmek bana zor geliyor.
2 güç beğenir, zor
İngilizce örnek : The shop assistant was patient with the difficult customer.
Türkçe çevirisi : Tezgahtâr güç beğenir müşteriye karşı sabırlı idi.

DIFFICULT = nasıl okunur, okunuşu /'difikIlt/ sıfat [more difficult - most difficult]

ilgili sözler / related words

a difficult period a difficult situation a very difficult decision be difficult be difficult for be difficult for somebody be difficult to digest be difficult to get on with be in a difficult position be too difficult to sort out become difficult become more difficult being a difficult case difficult access to subarachnoid space difficult age difficult airway difficult as it may be difficult for difficult matter difficult of access difficult position difficult problem difficult situation difficult task difficult to deal with difficult to do but easy to destroy difficult to get on with difficult to handle difficult to sell don't be difficult easy and difficult steps extricate oneself from a difficult situation fiendishly difficult find difficult find it difficult find oneself in a difficult situation find something difficult finds it difficult to following an extremely difficult year force somebody to do something under difficult circumstances get difficult get out of a difficult situation get to be difficult grow difficult how difficult would it be to get a taxi I find it difficult to learn chinese i find it difficult to learn chinese it is difficult to say that you're right it is difficult to tell it is the first step that is difficult it's surprisingly difficult it's very difficult to change a plug judging leniency in respect of very difficult moves make a living under difficult conditions make difficult make more difficult make things difficult make things difficult for somebody making more difficult more and more difficult no matter how difficult pretty difficult put somebody in a difficult position render difficult seem difficult seem difficult to somebody special class for difficult children tell somebody to do something very difficult the difficult is done at once the difficult is done at once; the impossible takes a little longer the difficult we do immediately. the impossible takes a little longer under difficult conditions very difficult work on a slow and difficult task work under difficult conditions

1: 0 ms