• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

devlet memuru

Türkçe - İngilizce

DEVLET MEMURU = (devlet memuru nedir; devlet memuru ne demek; devlet memuru İngilizcesi) Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli.

DEVLET MEMURU = (devlet memuru nedir; devlet memuru ne demek; devlet memuru İngilizcesi) Kamu hizmetlerini görmek üzere Genel ve Katma bütçeli idarelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda devamlı kadroda çalıştırılan kişiler. Devlet Memurları 657 sayılı Kanuna tabi olup, Türk Ceza Kanunu'nda sayılan bazı suçlar da sadece Memur olanlar tarafından işlenebilmektedir. Örneğin, zimmet, irtikap vs. Bununla birlikte, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 62. Maddesi gereğince, Kooperatif ve üst kuruluşların yöneticileri, Kooperatife ait para, mal ve sair doküman ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı Devlet Memuru gibi cezalandırılmaktadırlar. Ancak, bu durum, sadece tabi olunan ceza hükümlerini kapsamakta, Kooperatif yöneticilerinin yargılama usulü Devlet Memurları ile aynı olmayıp genel hükümlere göre yapılmaktadır.

devlet memuru = memur [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms