• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

devinmek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

iş dünyası

devinmek = hareket etmek [öz Türkçe - eski terim]

DEVİNMEK = (devinmek nedir; devinmek ne demek; devinmek İngilizcesi) 1. Kımıldamak, hareket etmek: Sesimi duyuyor hiç devinmiyor. 2. Çırpınmak, kıvranmak, tepinmek. 3. Çabalamak, uğraşmak, didinmek. 4. Yanıp yakılmak, dert yanmak. 5. Altüst olmak. 6. Kaşınmak.

DEVİNMEK = (devinmek nedir; devinmek ne demek; devinmek İngilizcesi) 1. Vücudu oynatmak veya kıpırdatmak, kımıldanmak, hareket etmek. 2. fiz. Bir cismin, bir noktaya göre, yeri veya durumu değişmek, hareket etmek.

DEVİNMEK = (devinmek nedir; devinmek ne demek; devinmek İngilizcesi) Bir cismin başka bir cisme ya da cisimlere göre yer değiştirme eylemi.

DEVİNMEK = (devinmek nedir; devinmek ne demek; devinmek İngilizcesi) Kıpırdamak, yerinde duramamak.

1: 0 ms