• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

devinimsiz

Türkçe - İngilizce

devinimsiz = adinamik [öz Türkçe - eski terim]

devinimsiz = akinetik [öz Türkçe - eski terim]

devinimsiz = hareketsiz [öz Türkçe - eski terim]

devinimsiz = stasyoner [öz Türkçe - eski terim]

DEVİNİMSİZ = (devinimsiz nedir; devinimsiz ne demek; devinimsiz İngilizcesi) 1. Devinimi olmayan. 2. zf. Devinimi olmadan: «Nuriye, karşısında devinimsiz duruyor, gülümseyerek ona bakıyordu.» -B. Günel.

DEVİNİMSİZ = (devinimsiz nedir; devinimsiz ne demek; devinimsiz İngilizcesi) Nitelik ve nicelik bakımından, kimi özelliklerinde zaman içinde değişim göstermeyen özdek ya da olaylar.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms