• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

devingenlik

Türkçe - İngilizce

devingenlik = dinamizm [öz Türkçe - eski terim]

devingenlik = mobilite [öz Türkçe - eski terim]

devingenlik = motilite [öz Türkçe - eski terim]

DEVİNGENLİK = (devingenlik nedir; devingenlik ne demek; devingenlik İngilizcesi) 1. Kişilerin, bir yerden ve durumdan bir başka yere ve duruma devinmeye anık ve devinme gücünde olmaları. 2. Bu yatay ve dikey devinmenin sıklığı.

DEVİNGENLİK = (devingenlik nedir; devingenlik ne demek; devingenlik İngilizcesi) Belirli bir ortamda, ortalama sürüklenme hızının elektrik alan şiddetine oranı.

DEVİNGENLİK = (devingenlik nedir; devingenlik ne demek; devingenlik İngilizcesi) Bir akışkan içinde devinen parçacıkların hızlarını, devindiren kuvvete bağlayan katsayı.

DEVİNGENLİK = (devingenlik nedir; devingenlik ne demek; devingenlik İngilizcesi) Devingen olma durumu veya hareketlilik: «Yazınsal metnin iç devingenliği, eldeki belgelerin olduğu gibi kullanılmasına her zaman engeldir.» -E. Atasü.

DEVİNGENLİK = (devingenlik nedir; devingenlik ne demek; devingenlik İngilizcesi) Devingen olma özelliği.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms