• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

determination

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1991

DETERMINATION = [ditö: mi'neyşın] noun
1 azim, kararlılık
İngilizce örnek : He achieved success through determination and hard work.
Türkçe çevirisi : Azim ve sıkı çalışmayla başarıya ulaştı.
İngilizce örnek : He is a man of great determination.
Türkçe çevirisi : O, büyük azim sahibi bir adamdır.
İngilizce örnek : The government must show more determination in their fight against inflation.
Türkçe çevirisi : Hükümet, enflasyonla mücadelede daha fazla azim göstermelidir.
2 belirleme, saptama

ilgili sözler / related words

cell determination chemical ash determination chemical determination coating thickness determination coefficient determination coefficient of determination coefficient of multiple determination coefficient of prediction determination coefficient of total determination colour determination commission of determination of right owner commission of determination of right owners concept determination condition determination coverage condition determination testing connective tissue determination copper determination county determination commission course determination critical course determination crude fibre determination crystal content determination crystal determination damage determination committee damage determination committees declaratory effect of determination of refugee status density determination determination and identification of ectomycorrhiza determination clause determination coefficient determination commission of village building area determination letter determination of age determination of an orbite determination of ash determination of ash content determination of brain death determination of cost determination of damage determination of density determination of deviation determination of disposition due to death determination of distance determination of dry matter determination of electrical conductivity determination of epicentre determination of evidence determination of extension determination of gender determination of goods tariff headings determination of group refugee statute determination of hardness determination of heirship determination of hexacyanoferrate determination of identity determination of indications determination of intension determination of invalidity determination of isotope ratio by alpha spectrometry determination of kinematic viscosity at low temperature determination of long term water absorption by diffusion determination of lump sum basis determination of marc determination of mass determination of mass of contained metal in a lot determination of mass per unit area determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry determination of migration determination of mineral oil content in soil determination of moisture determination of nitrogen content determination of nullity of bank's letter of guarantee determination of nullity of bank's letter of guarantee, its return, being kept determination of ph value determination of position determination of punishment determination of reducing sugars determination of refugee status determination of repair in shared locations determination of resistance to humidity determination of resistance to penetration by a jet of liquid determination of results determination of sentence determination of soil water content calculated on a volume basis determination of soluble solids determination of student grades determination of sugar determination of the applicable legislation determination of the count determination of the viscosity of polymer in dilute solution determination of the volatile content determination of the water-soluble corrosive ions determination of thermal compatibility determination of thermal conductivity by the hot-wire method determination of thermal diffusivity by the laser flash method determination of thermal expansion determination of thermal shrinkage determination of thermal transmittance determination of thermal transmittance by hot box method determination of titratable acidity determination of urban plan determination of utilization percentage determination of validity determination of value determination of visible defects determination of volatile matter determination of water content of the unsaturated zone determination of water vapour transmission properties determination of weight dna sequence determination drosophila sex determination dry matter determination electric ash determination electrometric ash determination experimental determination exposure determination externally assisted position determination fat determination final determination fly ash determination free determination of the will genotypic sex determination glucose determination gravity determination group determination group determination of refugee status guinea pig sex determination hypocenter determination identity determination in determination of individual determination procedure initial determination invert sugar determination iodometric copper determination iodometric determination of khosla's method of determination of uplift pressures and exit gradients lactose determination latitude determination zenith telescope length determination levulose determination lime determination limit of determination load determination location determination technology lump sum basis for the determination of expenses lump sum basis for the determination of net profit mechanism of sex determination methods for stock determination military wage scale determination commission milk fat determination minimum wage determination commission moisture determination morphological determination mouse sex determination multiple coefficient of determination multiple determination coefficient nitrogen determination orbit determination order writ judgment injunction decree determination or award origin determination particle size determination phenotipic sex determination phenotypic sex determination porosity and permeability determination position determination price determination system problem determination protein structure determination province determination commission rabbit sex determination radio determination radio determination satellite service raffinose determination range determination rat sex determination refractometric determination refugee status determination refugee status determination procedure relative position determination retained austenite determination safe course determination safety margin determination scope determination meeting section of determination sense determination sequence determination sex determination sexual determination show determination solids determination status determination stock determination structure determination test pressure determination theory of the income determination time determination unilateral determination visual determination of colour volume determination water determination x-ray determination x-ray diffraction determination yeast power determination

1: 0 ms