• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

destruction

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2406

kütüphanecilik

DESTRUCTION = [di'strakşın] noun
yıkma, yıkım, yok etme * eşanlamlı : demolition, devastation, ruin, wreckage, extinction * karşıtanlamlı : creation
İngilizce örnek : Logging in Brazil has led to the destruction of forest areas.
Türkçe çevirisi : Brezilya’da kerestecilik ormanlık bölgelerin mahvına yol açtı.
İngilizce örnek : Skiing has caused the destruction of several kilometres of forest.
Türkçe çevirisi : Kayak, ormanın birkaç kilometresinin mahıvına neden oldu.
İngilizce örnek : Terrible destruction was caused by the bombs.
Türkçe çevirisi : Korkunç tahrip, bombalardan kaynaklandı.
İngilizce örnek : Wars have produced death and destruction.
Türkçe çevirisi : Savaşlar ölüm ve tahribata yol açmıştır.

DESTRUCTION nasıl okunur, okunuşu /di'strakşın/ isim

ilgili sözler / related words

cancer cell destruction chemical weapon destruction facility child destruction coastal destruction creative destruction damage destruction or concealment of a private document damage destruction or concealment of an official document damage, destruction or concealment of a private document damage, destruction or concealment of an official document destruction agreement destruction ambush destruction and reconstruction destruction certificate destruction concealing or altering evidence destruction efficiency destruction fire destruction of a seal destruction of evidence destruction of goods destruction of military facilities and conspiracy which benefits enemy military movements destruction of possessions and home destruction of rats destruction of text destruction of the product placed on the market destruction radius emergency destruction of nuclear weapons forest destruction habitat destruction intentional destruction local self destruction mass destruction mass destruction weapons missile destruction system mutual assured destruction mutually assured destruction natural killer cell-induced destruction phagosomal membrane destruction piecemeal destruction ratio of fire destruction regulated destruction tracheobronchial destruction treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons of mass destruction on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof viral dsrna-directed ssrna destruction virus-infected cell destruction weapon of mass destruction weaponry of mass destruction weapons of mass destruction weapons of moss destruction weed destruction

1: 0 ms