• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

destroy

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3330

biyokimya

DESTROY = [di'stroy] verb
1 yok etmek, mahvetmek * eşanlamlı : ruin, demolish, raze, wreck, devastate, overturn * karşıtanlamlı : create
İngilizce örnek : The enemy destroyed the city.
Türkçe çevirisi : Düşman şehri mahvetti.
İngilizce örnek : The ship went on the rocks and was destroyed by the waves.
Türkçe çevirisi : Gemi kayalara bindirdi ve dalgalar tarafından yok edildi.
İngilizce örnek : They have destroyed the forest to make way for ski slopes.
Türkçe çevirisi : Kayak yolu yapmak için ormanı mahvettiler.
2 yıkmak, son vermek * eşanlamlı : end, kill, extinguish
İngilizce örnek : His desire for money and power destroyed him.
Türkçe çevirisi : Para ve iktidar arzusu onu mahvetti.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms