• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

despicable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 27458

DESPICABLE = [di'spikıbıl] adjective
aşağılık, adi * eşanlamlı : base, mean, low, vile, contemptible * karşıtanlamlı : admirable, honourable
İngilizce örnek : That was a despicable thing to say.
Türkçe çevirisi : Bu, söylemesi adice bir şeydi.
İngilizce örnek : I was shocked at his doing such a despicable thing.
Türkçe çevirisi : Onun böyle adice bir şeyi yapmasına çok şaşırdım.

DESPICABLE = nasıl okunur, okunuşu /di'spikIbıl/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms