• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

desirable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2937

DESIRABLE = [di'zayırıbıl] adjective
istenilir, hoş * eşanlamlı : wanted, popular, good, pleasing, sought-after, wished-for * karşıtanlamlı : hated, unwanted, undesirable
İngilizce örnek : Good neighbourship is desirable.
Türkçe çevirisi : İyi komşuluk, makbuldür.

1: 0 ms