• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

design

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 633

bilişim

biyokimya

hekimlik

mimarlık

ormancılık

reklam

sigorta

sinema

DESIGN = [di'zayn] verb
1 tasarımlamak, çizmek * eşanlamlı : sketch, draft, draw, scheme
İngilizce örnek : He designed a new and powerful engine.
Türkçe çevirisi : Yeni ve güçlü bir motor tasarımı yaptı.
İngilizce örnek : The bridge was designed by the best engineers in the country.
Türkçe çevirisi : Köprü, ülkedeki en iyi mühendisler tarafından tasarımlandı.
İngilizce örnek : The bridge was so designed that it would last for a hundred years.
Türkçe çevirisi : Köprü, yüzyıllarca dayanacak şekilde tasarımlandı.
İngilizce örnek : Their house was designed by a famous architect.
Türkçe çevirisi : Evleri ünlü bir mimar tarafından tasarımlandı.
2 (belirli bir amaç için) geliştirmek, için yapmak * eşanlamlı : plan, intend
İngilizce örnek : The kitchen has been designed for practical purposes.
Türkçe çevirisi : Mutfak, pratik amaçlar (kullanım biçimleri) için yapıldı.
İngilizce örnek : This software is designed for beginners.
Türkçe çevirisi : Bu yazılım, yeni başlayanlar için geliştirildi.
¤ noun
taslak, model, proje, plan * eşanlamlı : sketch, draft, pattern, plot, plan, project, scheme
İngilizce örnek : Her design for the new library won an award.
Türkçe çevirisi : Onun kütüphane tasarımı ödül kazandı.
İngilizce örnek : The weather vane has a rooster design on it.
Türkçe çevirisi : Rüzgâr fırıldağının üzerinde horoz deseni var.

ilgili sözler / related words

balance design balanced block design balanced change-over design balanced complete block design balanced design balanced design method balanced factorial experimental design balanced incomplete block design balanced lattice design c-optimum experimental design cab forward design capstone design experience carved design casting design cell design central composite design central composite rotatable design central office layout design chain block design chair design change in design change-over design characteristic values for structural design checked design chess-board design city design civic design clam shell design clamping design co-ordinated design cold store design color in design communication in architectural design compact design complementary block design complete factorial design complete paired comparison design completely randomised design completely randomized design component design composite block design composite design computer added drafting and design computer aided design computer aided design computer aided design and drafting computer assisted design computer design computer-aided design computer-aided design and manufacturing computer-aided simulation and design methods computer-assisted design comstock design conceptual design conceptual system design concrete design concrete mix design concrete mix design for pumping concurrent engineering and reduced design cycle concurrent product and process design connected block design conservative design construction design construction joint design continuous design continuous design implementation control system design conventional design converter design cooling design temperature cooling design wet bulb temperature coordinated design copy design of copying design core design correlational research design cost-optimal design costume design council for industrial design course design cover design creative design crime prevention and architectural design critical design critical design review cross-classified design cross-section design crossover design cubic lattice design cuboidal lattice design curriculum design custom design cyclic design cyclical design cylindrically rotable design d-optiraum experimental design dam design data base design data design layout database design de novo design default design defect-based test design technique denture design department of graphic design department of industrial design dependent two group design design a dress design a social networking site design a website design according to theory design air flow design air temperature design airflow design alternatives design altitude design an installation design analysis design and analysis techniques in epidemiologic studies design and construction design and development design and plans design approval design approval document design area design assumption design assumptions design automation design basis accident design basis earthquake design box design calculations design capacity design change design characteristics design checker design clearance design codes design concept design concept review design conception design conditions design consultancy design contest design coordination design criteria design cruising speed design current of a circuit design cylinder design data design defect design defects design department design depth of frost penetration design detail design development phase design dikdörtgensel örgü tasarımı design displacement design diving speed design documentation design dot design drawing design earthquake design effect design effort design energy factor design engineer design engineer or architect design engineering design envelope design equation design evaluation design factor design feature design features design flap speed design flexibility design flood design flood hydrograph design for disassembly design for improved reliability and maintainability design for logistics design for manufacture design for manufacturing design for period experiment design for response design for reverse logistics design form design format design formula design freezing index design fundamentals design gallery design head design heat gain design heat loss design horizon design in the extended enterprise design inspection design landing mass design landing weight design language design language processor design life design limitations design limits design lists design load design manager design manoeuvring speed design manual design master design matrix design maximum weight design method design minimum weight design mix design mode design moment design notes design object design of experiments design of instruction design office design operating pressure design operating temperature design optimality design paper design parameters design pattern design peak runoff rate design phase design phase-schematic design policy design power design practices design pressure design principles design problem design problems design process design professional design protection design quality design quality assurance bureau design query design rating design report design requirements design review design rights design rules design rules for formwork design runoff hydrograph design school design scientific investigations design section design seismic coefficient design selection design service design services design sets design sheet design sketch design social networking site design solution design space design specification design specifications design speed design speed for maximum gust intensity design spillway flood level design stage design stages design standards design storm design strength design stress design studies design study design supervision design table design take-off mass design takeoff weight design task design taxiing mass design team design technologies for platforms and weapons design technology design temperature design template design thawing index design thinking design throughput design tip design tool design type opp design variable design velocity design view design voltage design vulnerability design wallpaper design water level design wing area design working pressure detail design detail design phase detailed design detailed design stage determine the original design diagram design dicyclic block design die design dim design directorate of faruk saraç vocational school of higher education for design disc and shaft design disconnected block design discrete experimental design dome design double balanced incomplete block design double block design double block design with nested block factors double reversal design draft design draft design report dressmaking-pattern design drug design dual block design duct design earthquake resistant building design earthquake resistant design earthquake resistant design code eco design ecological landscape design efficiency of statistical design elaborate design electromagnetic design electronic circuit design elementary design emergent design engineered design engineering design environment design environmental design ergonomical design error of design exact experimental design experience-based test design technique experimental design experimental research design extended group divisible design extension of a block design extra period balanced change-over design extra period change over design extra period design facade design factorial design factorial experiment design factory design façade design family of design fancy design fashion design faulty design filter design final design final design phase final design project final design report final systems design report finished design first order design fisher block design floral design flying wing design form design form pressure design values form report design forms design fractal design painter fractional factorial design fracture safe design frequency domain design function design functional design functional test design technique functions of store design furniture design g-optimum design girder design graphic design green design ground design group divisible design group divisible incomplete block design group sequential design group-sequential design half replicate design half-replicate design hardware design hardware design language have a design against have design against one's life having a taste in design heating design temperature hierarchical design hierarchical group divisible design high altitude design highway network design and evaluation system honeycomb design implementation details design improve parking facility design and operation improved design and operation incomplate block design incomplete block design incomplete factorial design incomplete multiresponse design incomplete paired comparison design independent randomized two group design industrial design industrial design coordination information of a design instructional design instructional design theory integrated environmental design interactive highway safety design interior architecture design service interior design jacquard design job design john's cyclic incomplete block design joint design key design knowledge-based engineering design kontrol gruplu ön test-son test deney deseni pretest-posttest control group design kontrol gruplu son test deney deseni kronecker product of design metrices landscape design lathe design latin square change-over design latin square design latin square type design latin squares design lattice design lattice experimental design lay-out of a design leadership in energy and environmental design lighting design limit design linhard design linked block design linked paired comparison design load design load factor design logic design logical design long plot design machine design macro design magazine design magic square design major design experience manufacturing processes/ design tools/ techniques matched group design mathematical methods of design mating design maximum design earthquake maximum design stress mechanical engineering design melamine design industry mental design mill pass design minimum design working life missile design mission design workshop mitscherlich design mix design mixed model design mixture design modern design modify design modular design module design multidisciplinary design optimization multifactorial design multiple-baseline design n-fold design neighbour design neighbour-balanced design nested design network design new design printing house noncentral composite design nonequivalent group posttest-only design nonequivalent groups design nonequivalent groups pretest-posttest design nonfunctional test design technique object oriented analysis and design object oriented design object-oriented design

1: 1 ms