• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deserted

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6977

DESERTED = [di'zö: tid] adjective
terk edilmiş, ıssız
İngilizce örnek : His corpse was found in a deserted ditch.
Türkçe çevirisi : Cesedi, ıssız bir hendekte bulundu.
İngilizce örnek : The streets are deserted. It must be late.
Türkçe çevirisi : Sokaklar ıssız. Vakit geç olmalı.
İngilizce örnek : When it is winter, the town seems quite deserted.
Türkçe çevirisi : Kış olduğu zaman şehir oldukça ıssız görünür.

DESERTED nasıl okunur, okunuşu /di'zö:tid/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms