• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

derision

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23904

DERISION = [di'rijın] noun
alay, alay etme
İngilizce örnek : His first remarks were greeted with derision, but the audience later began to applaud.
Türkçe çevirisi : Onun ilk sözleri alayla karşılandı, ama daha sonra izleyiciler alkışlamaya başladı.
* object of derision = alay konusu

ilgili sözler / related words

1: 0 ms