• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

demand

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 929

demiryolu

ekonomi

DEMAND = [di'ma: nd] noun
1 istek, talep * eşanlamlı : want, need, requirement, request, claim
İngilizce örnek : An increase in domestic demand is vital for the solution of trade imbalance.
Türkçe çevirisi : İç talepteki artış, ticari dengesizliğin çözümü için hayatidir (şarttır).
İngilizce örnek : There is a big demand for tourist guides who speak Chinese.
Türkçe çevirisi : Çince konuşan turist rehberlerine büyük bir talep var.
2 rağbet * eşanlamlı : market, call
¤ verb
1 istemek, talep etmek * eşanlamlı : ask for, claim, request * karşıtanlamlı : relinquish, give up
İngilizce örnek : I demand an explanation.
Türkçe çevirisi : Bir açıklama talep ediyorum.
İngilizce örnek : I demand to see the bank manager.
Türkçe çevirisi : Müdürü görmeyi talep ediyorum.
İngilizce örnek : They demanded that he leave at once.
Türkçe çevirisi : Derhal gitmesini talep ettiler.
İngilizce örnek : The policeman demanded that I produce my driver's licence.
Türkçe çevirisi : Polis, sürücü belgemi göstermemi talep etti.
2 gerektirmek * eşanlamlı : require, need, necessitate
* in demand = rağbette
İngilizce örnek : These new mobile phones are in great demand.
Türkçe çevirisi : Bu yeni cep telefonları büyük rağbet görüyor.

ilgili sözler / related words

acil durum talep tepkisi programı (the emergency demand response program) calculation of demand carbon demand cases judged related to the demand of stay of execution cases related to the demand of stay of execution cases related to the demand of stay of execution and cases judged centralized demand information change in aggregate demand change in demand change in demand quantity checkable demand deposit chemical oxygen demand cheque payable on demand chlorine demand coincident demand compensated demand function competitive demand complementary demand completely inelastic demand composite demand concentrated demand consumer demand consumer demand theory continuous demand cross demand cross elasticity of demand cross price elasticity of demand cross-elasticity of demand cross-price elasticity of demand current demand current unfilled demand curve of demand cylinder on demand daily water demand decline in demand decrease in demand decreased demand deep-rooted demand deferred demand deficient demand theories deficient demand unemployment delivery on demand demand a ransom demand accommodation demand activated manufacturing architecture demand an apology demand analysis demand and commitment demand and supply demand and supply curves demand assigned multiple access demand assignment demand assignment multiple access demand back demand balancing strategies demand bill demand bill of exchange demand chain demand chain management demand chain network demand change demand characteristics demand charge demand compensation demand compilation demand composition demand confirmation demand controlled ventilation demand creation demand curve demand curve with positive slope demand deficient unemployment demand defrost demand defrost system demand deposit demand deposit account demand deposits demand dial demand draft demand driven database demand elasticity demand evaluation demand factor demand factors demand fan demand feeder demand flow rate demand fluctuations demand for a pay increase demand for capital demand for credit demand for energy demand for exemption demand for extradition of criminals demand for foreign exchange demand for goods demand for idle money demand for imports demand for inflation demand for labor demand for labour demand for loanable funds demand for money demand for payment demand for public goods demand for real balance demand for semi-public goods demand for timber demand for water demand for workers demand forecasting demand frequency demand function demand functions demand growth rate demand indicator demand inflation demand interrelationships demand interval demand irrigation demand justice demand law demand limited storage demand limiter demand load demand loan demand management demand management policies demand meter demand method demand mode demand multiplexing demand note demand of correction of decision demand of execution demand of intermediate good demand of money for precautionary motives demand of water demand one's fair share demand order demand paging demand payment demand peak demand planning demand planning system demand power demand price demand processing demand projection demand pull demand pull inflation demand push inflation demand rate demand reading demand recall demand reservation price demand responsive demand responsive public transport demand restraint demand retaliation demand satisfaction demand schedule demand service demand shift demand side management demand side platform demand staging demand start demand surplus demand system demand the acquittal demand theory demand ventilation demand visa demand working demand writing dependent demand dependent demand inventories depressed demand derived demand determinants of demand dial on demand dial-on demand routing direct demand dispersed demand displacement on demand domectic demand domestic demand domestic demand elasticity domestic hot water demand dynamic aggregate demand curve dynamic model of demand inflation economically justifiable demand effective demand effective demand for money elastic demand elastic demand curve elasticity of demand elasticity of food demand electric power demand electric power demand charge electric power demand interval electric power demand load electric power demand period electrical demand employee demand energy demand energy demand for heating or cooling estimating water demand excess demand excess demand inflation excess labour demand excessive demand exorbitant demand expansion in demand extension of demand extortionate demand factor demand factor demand curve factor demand elasticity factor demand function factor demand of firm factors affecting the demand for health tourism falling demand fax on demand final demand final domestic demand firm factor demand firm's factor demand firm's factor demand curve firm's factor demand function five-day biochemical oxygen demand flexible response to the demand flight of demand fluctuating demand fluctuations in supply and demand flyer demand in history forecasting trip demand foreign currency demand deposit account foreign demand foreign demand elasticity foreign exchange demand foreign exchange demand curve foreign exchange demand function four-wheel on demand fuel demand functional demand future demand gas demand rate gear production to demand green demand growing demand heat demand hicksian demand function high peaking of travel demand home demand horizontal demand curve hot water demand hot-water demand housing demand i demand to see my lawyer idle demand for money ihtar final demand in demand in great demand income elasticity of demand income elasticity of demand for exports income elasticity of money demand increase in demand increased demand increasing demand independent demand independent demand inventories individual demand individual demand change individual demand curve individual demand function individual demand schedule individual demand shift individual's demand schedule induced demand inelastic demand infinite income elasticity of demand infinitely elastic demand info on demand information demand initial demand instantaneous peak demand insurance demand interest elasticity of demand interest elasticity of money demand intermediate demand interzonal travel demand inverse demand inverse demand curve investment demand investment demand curve irrational demand irregular demand irrigation demand joint demand joint demand goods keep pace with the demand kinked demand curve labo(u)r demand labor demand labor demand curve labour demand labour demand curve lack of demand lancaster's demand function latent demand law of demand law of diminishing demand law of downward-sloping demand law of reciprocal demand law of supply and demand lay a demand legal demand legitimate demand letter of demand liquidated demand load on demand load sense demand loan repayable on demand long-run demand for labour make a demand make in demand market demand market demand curve market demand function maximum demand meet a demand meet domestic demand miscellaneous demand system model for analysis of energy demand model of the travel demand modelling of travel demand moderate demand monetary demand inflation money demand money demand schedule money demand with transaction motive movement along a demand curve much in demand national demand near video on demand negative demand new demand no demand nondeferrable issue demand nonfunctional demand nonrecurring demand not in demand notional demand objective demand curve obsolete demand offer and demand on demand on demand clsid on demand delivery on demand service oxygen demand package-on demand paper payable to bearer on demand parking demand parking demand and parking supply parking demand surveys pay on demand payable on demand peak demand peak demand period peak production demand pent-up demand perfect elasticity of demand perfect inelasticity of demand perfectly elastic demand perfectly inelastic demand persistent demand planned aggregate demand point elasticity of demand position demand potential demand power demand precautionary demand for money presentment demand protest or other notice price cross elasticity of demand price elasticity of demand price elasticity of demand coefficient price elasticity of labour demand primary demand proportionate demand curve prospective demand public's demand for money rate of carbon demand real demand for money reciprocal demand reciprocal law of demand recurring demand reduced demand function reduction in demand refrigeration demand replacement demand residual demand right to demand information rival demand room cooling energy demand room heating energy demand satisfy demand satisfy the demand seasonal demand second law of demand selective demand service water heating demand shift in demand shift of a demand curve ship on demand short-run labor demand curve shrinking demand simultaneous demand slow demand speculative demand speculative demand for money sporadic demand stable demand steady demand steam demand steep demand strong demand structure of demand subjective demand curve summarized demand supply and demand supply and demand 4 symbols supply and demand equilibrium supply and demand model supply and demand theory supply demand diagram system cooling energy demand system heating energy demand tax demand the emergency demand response program the law of supply and demand the supply meets the demand theoretical demand for diluting tobacco smoke theory of demand theory of supply and demand threshold demand torque on demand total demand total demand for liquid assets total oxygen demand transaction demand for money transactions demand transactions demand for money transmission on demand transport demand management transportation demand management travel demand travel demand analysis travel demand within district ultimate demand unit elastic demand unitary elasticity of demand vehicle trips and parking demand ventilatory demand video on demand wage demand water demand water demand card watt-hour demand meter work force demand

1: 11 ms