• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

delikanlılık

Türkçe - İngilizce

delikanlılık = adolesans [öz Türkçe - eski terim]

DELİKANLILIK = (delikanlılık nedir; delikanlılık ne demek; delikanlılık İngilizcesi) Bireyin dirimbilimsel bakımdan çocukluk dönemi ile toplumsal çevrece yetişkin sayıldığı dönemi arasında kalan çağı.

DELİKANLILIK = (delikanlılık nedir; delikanlılık ne demek; delikanlılık İngilizcesi) Delikanlı olma durumu: «Hangi tür davranışın delikanlılığa daha uygun olduğu konusunda bir türlü karara varamazlardı.» -Ç. Altan.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms