• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

delightful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6763

DELIGHTFUL = [di'laytfıl] adjective
zevkli, hoş * eşanlamlı : pleasant, pleasurable, enjoyable, charming, attractive * karşıtanlamlı : unpleasant, nasty
İngilizce örnek : It is always delightful to go to that restaurant.
Türkçe çevirisi : O restorana gitmek her zaman zevk vericidir.
İngilizce örnek : It was a delightful spring day, and we went for a walk.
Türkçe çevirisi : Hoş bir ilkbahar günüydü, ve biz yürüyüşe çıktık.
İngilizce örnek : What delightful weather we are having!
Türkçe çevirisi : Ne hoş bir hava yaşıyoruz!

ilgili sözler / related words

1: 1 ms