• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

delegate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9378

DELEGATE = ['deligit] noun
temsilci, delege * eşanlamlı : representative, envoy, deputy
İngilizce örnek : Hundreds of delegates attended the party congress.
Türkçe çevirisi : Yüzlerce delege parti kurultayına katıldı.
İngilizce örnek : Many delegates spoke in support of the proposal.
Türkçe çevirisi : Birçok delege önerinin lehinde konuştu.
¤ verb
1 temsilci olarak görevlendirmek/atamak, delege göndermek * eşanlamlı : deputize, appoint, commission, authorize, empower, nominate, charge
2 yetki vermek, havale etmek
İngilizce örnek : The Director refused to delegate any of his authority to his subordinates.
Türkçe çevirisi : Müdür yetkilerini astlarına vermeyi reddetti.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms