• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

definite

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2762

DEFINITE = ['definit] adjective
1 belirli * eşanlamlı : certain, fixed, decided, determined, settled * karşıtanlamlı : indefinite, undetermined
2 açık, kesin, belirgin * eşanlamlı : clear, distinct, obvious, plain, exact
İngilizce örnek : There is a definite connection between smoking and lung cancer.
Türkçe çevirisi : Sigara içmeyle akciğer kanseri arasında kesin bir ilişki vardır.
İngilizce örnek : There has been a definite improvement in our profits.
Türkçe çevirisi : Kârlarımızda belirgin bir iyileşme olmuştur.
* definite article = belgili tanımlık, belirli artikel

DEFINITE = nasıl okunur, okunuşu /'definit/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms