• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

defetmek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

eylem / verb – physiology

defetmek = kovmak [eski terim - öz Türkçe]

defetmek = savmak [eski terim - öz Türkçe]

defetmek = savuşturmak [eski terim - öz Türkçe]

DEFETMEK = (defetmek nedir; defetmek ne demek; defetmek İngilizcesi) 1. Kovmak: «Eğer buraya karşı bir tecavüze kalkışırlarsa defedeceğim.» - = Gündüz. 2. (-i) = Savmak, savuşturmak: «Tedhiş kasırgasını üzerlerinden defetmek için hiçbir gösterişi esirgemediler.» - = F. R. Atay.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms