• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deduce

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17154

ana kullanım

01. anlamak 02. ortaya çıkarmak 03. sonucuna varmak 04. sonuç çıkarmak 05. istidlal etmek 06. istintaç etmek 07. pay biçmek 08. sonucu çıkarmak 09. çıkarmak 10. sonucunu çıkarmak

DEDUCE = [di'dyu: s] verb
sonuç çıkarmak * eşanlamlı : conclude, infer, derive, presume
İngilizce örnek : From the empty beer bottles I deduced my husband was at home.
Türkçe çevirisi : Boş bira şişelerinden kocamın evde olduğu sonucunu çıkardım.
İngilizce örnek : From the look on his face I could deduce it was bad news.
Türkçe çevirisi : Onun yüzündeki ifadeden onun kötü haber olduğunu anlayabiliyordum.
İngilizce örnek : What do you deduce from looking over these figures?
Türkçe çevirisi : Bu rakamları incelediğinizde ne sonuca varıyorsunuz?

ilgili sözler / related words

1: 0 ms