• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

decrease

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2766

ana kullanım 1

01. azalmak 02. eksilmek 03. azaltmak 04. eksiltmek 05. daralmak 06. darlaşmak 07. düşmek 08. inmek 09. hafiflemek 10. hafifletmek 11. küçülmek 12. küçültmek 13. tenakus etmek 14. tenzil etmek

ana kullanım 2

01. azalma 02. eksilme 03. düşüş 04. fire 05. azaltma 06. eksiltme 07. hafifleme 08. küçülme 09. tenakus 10. tenezzül 11. tenzil

bilişim

01. azalt

biyoloji

01. azaltma

havacılık

01. düşürmek

teknik

01. ekşimek

tekstil

01. düşme 02. düşürmek

DECREASE = [di'kri: s] verb
1 azalmak
İngilizce örnek : Collagen decreases with age.
Türkçe çevirisi : Kolajen yaşla azalır.
2 azaltmak * eşanlamlı : lessen, diminish, reduce, decline, lower, subside, dwindle * karşıtanlamlı : increase
İngilizce örnek : We are trying hard to decrease the crime level.
Türkçe çevirisi : Suç düzeyini azaltmak için çok çalışıyoruz.
İngilizce örnek : When they decreased his salary he gave up working for them.
Türkçe çevirisi : Maaşını azaltınca onlara çalışmaktan vazgeçti.
¤ noun
azalış, düşüş
İngilizce örnek : There is a gradual decrease in snowfall in the area.
Türkçe çevirisi : Bölgede kar yağışında tedrici bir azalma var.

ilgili sözler / related words

capacity decrease capital decrease decrease decimal decrease factor decrease font size decrease hanging indent decrease horizontal space decrease in amounts written off current investments decrease in demand decrease in diameter decrease in population decrease in pressure decrease in prices decrease in sales decrease in supply decrease in temperature decrease in the pore-water pressure decrease in urine volume decrease in value decrease in value of long term marketable securities decrease in value of other financial assets decrease in value of participations' shares decrease in value of stocks decrease in value of subsidiaries shares decrease in volume decrease in weight decrease indent decrease man decrease of atmospheric pressure decrease of current decrease of humidity decrease of lift decrease of performance decrease of pressure decrease of resistance decrease of speed decrease of strength decrease of temperature decrease of water resources decrease of wind decrease sign decrease speed decrease the point size decrease vertical space decrease volume energy decrease forbush decrease increase or decrease of capital liability decrease load decrease net decrease in assets net decrease in liabilities nutrient decrease on the decrease output effect of a factor price decrease pay decrease percent decrease population decrease pressure decrease provision for decrease in value of marketable securities rate of decrease rate of population decrease show a decrease temperature decrease the medicine i suggest you will decrease your pain the medicine prescribe you will decrease your problems volume decrease

1: 0 ms