• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

decide

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2405

DECIDE = [di'sayd] verb
karar vermek, kararlaştırmak * eşanlamlı : determine, judge, decree, resolve, settle, choose, conclude * karşıtanlamlı : hesitate
İngilizce örnek : I decided on Rome for my holiday.
Türkçe çevirisi : Tatilim için Roma’ya karar verdim.
İngilizce örnek : I decided against Berlin for my holiday.
Türkçe çevirisi : Tatilim için Berlin’e gitmemeye karar verdim.
İngilizce örnek : Have you decided which restaurant to go to?
Türkçe çevirisi : Hangi restorana gideceğine karar verdin mi?
İngilizce örnek : We decided to go by plane.
Türkçe çevirisi : Uçakla gitmeye karar verdik.
İngilizce örnek : She decided to go on a diet.
Türkçe çevirisi : Rejim yapmaya karar verdi.
İngilizce örnek : We have decided to take on five new employees.
Türkçe çevirisi : Beş yeni eleman almaya karar verdik.
İngilizce örnek : They decided to cancel the meeting because of the bad weather.
Türkçe çevirisi : Kötü hava nedeniyle toplantıyı iptal etmeye karar verdiler.

DECIDE = decide nedir; decide ne demek; decide Türkçesi; decide nasıl okunur, okunuşu /di'sayd/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms