• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

deadly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7529

hekimlik

DEADLY = ['dedli] adjective
1 öldürücü * eşanlamlı : mortal, fatal, malignant
İngilizce örnek : In the struggle he received a deadly blow on the head.
Türkçe çevirisi : Mücadelede başından öldürücü bir darbe aldı.
2 çok sıkıcı, ölü gibi * eşanlamlı : boring, dull, tedious, tiresome, deathlike
3 amansız
İngilizce örnek : They've been deadly enemies ever since they got divorced.
Türkçe çevirisi : Boşandıktan sonra birbirlerinin amansız düşmanı oldular.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms