• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

değiştirim

Türkçe - İngilizce

değiştirim = deformasyon [öz Türkçe - eski terim]

değiştirim = kambiyo [öz Türkçe - eski terim]

DEĞİŞTİRİM = (değiştirim nedir; değiştirim ne demek; değiştirim İngilizcesi) Değiştirme işi.

DEĞİŞTİRİM = (değiştirim nedir; değiştirim ne demek; değiştirim İngilizcesi) Sinema Alıcının çevirim sırasında durdurulması, alıcı önündeki varlık ya da nesnelerin değiştirilmesi, sonra çevirime yeniden başlanması yoluyla bir çekimde yer alan varlık ya da nesnelerin birdenbire değişmiş, birinin yerini bir başkasının almış görünmesini sağlayan sinema hilesi. (İlk varlık ya da nesnenin yerine başka bir varlık ya da nesne geçirilmemişse, bu durumda ilk varlık ya da nesne birdenbire ortadan yok olmuş sonucu sağlanır).

DEĞİŞTİRİM = (değiştirim nedir; değiştirim ne demek; değiştirim İngilizcesi) TV. Vericiden almaçlara gönderilen elektromıknatıslı dalgaların salınım genliğinde, yineleniminde ya da evresinde yapılan değişiklik; bu durumda, sırasıyla, genlik değiştirimi, yinelenim değiştirimi, evre değiştirimi ortaya çıkar.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms