• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

değer artış vergisi

Türkçe - İngilizce

DEĞER ARTIŞ VERGİSİ = Malların ve sermaye mallarının, enflasyon, savaş gibi nedenlerle ortaya çıkan fazlalıklarını vergilendiren vergidir. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

DEĞER ARTIŞ VERGİSİ = Bir kamu hizmeti sonunda taşınmazın artan değeri üzerinden alman vergi. [emlak, mimarlık, şehircilik, arazi yönetimi]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms