• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

davranış

Türkçe - İngilizce

davranış = bihevyor [öz Türkçe - eski terim]

davranış = eda [öz Türkçe - eski terim]

davranış = hareket [öz Türkçe - eski terim]

davranış = jest [öz Türkçe - eski terim]

davranış = motion [öz Türkçe - eski terim]

davranış = muamele [öz Türkçe - eski terim]

DAVRANIŞ = (davranış nedir; davranış ne demek; davranış İngilizcesi) 1. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: «Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!» -N. Cumalı. 2. fel. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. 3. ruh b. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DAVRANIŞ = (davranış nedir; davranış ne demek; davranış İngilizcesi) 1. Kişinin özellikle ahlak bakımından gösterdiği davranım. 2. Bir kimsenin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullar dolayısıyle geliştirdiği ve onu aynı durumdaki kimselere yaklaştıran davranımların tümüne verilen ad. 3-Bir kimse ya da bir olay karşısında alınan durum.

DAVRANIŞ = (davranış nedir; davranış ne demek; davranış İngilizcesi) Bir toplumda ya da toplumsal kümede genellikle alışkanlık durumuna gelen ve saymaca olan, görece tekbiçimli bir eylem türü.

DAVRANIŞ = (davranış nedir; davranış ne demek; davranış İngilizcesi) Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

DAVRANIŞ = (davranış nedir; davranış ne demek; davranış İngilizcesi) Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin tümü.

DAVRANIŞ = (davranış nedir; davranış ne demek; davranış İngilizcesi) Tutum, dürtü ve uyaranlarca güdülenen ve ortak tanımı bulunan kalıplı edim.

davranış = fi'l [Türkçe - Osmanlıca]

davranış = hareket [Türkçe - Osmanlıca]

davranış = muamele [Türkçe - Osmanlıca]

davranış = reftâr [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

acayip davranış acımasızca davranış acil davranış açık davranış açımlayıcı davranış adaletli davranış adaptif davranış âdetlere aykırı davranış ahlaka aykırı davranış ahlaki davranış akiz davranış akla dayalı davranış kuramı alçakça davranış altruistik davranış amaca yönelik davranış amerikan hâkimlerinin davranış kuralları ani rüzgâr davranış faktörü anlatımsal davranış anormal davranış anormal davranış psikolojisi antisosyal davranış aptalca davranış araçsal davranış araştırıcı davranış arkadaşça bir davranış aşağılayıcı davranış aşırı davranış atipik cinsel davranış aykırı davranış ayrıcalıklı davranış bağımlı davranış balistik füze yayılmasına karşı lahey davranış ilkeleri rehberi basma kalıp davranış basmakalıp davranış başarısızlığa neden olan davranış başat davranış başkalarının huzurunu kaçıran davranış başkasının haklarını ihlal eden davranış batıl davranış belli bir davranış içinde olmak ben merkezli davranış benimsenir davranış bıktırma yöntemi yoluyla davranış değişikliği oluşturma biçimsiz davranış bilgi tutum davranış araştırması bilinç dışı davranış bilişsel davranış değişimi bilişsel davranış değiştirme bilişsel davranış terapisi birden davranış birim davranış bu sana örnek bir davranış olsun bu şekilde davranış bütünsel davranış canavarca davranış centilmence davranış centilmenlik dışı davranış cesaretli davranış cinsel davranış cinsel davranış anketi cinsel davranış araştırmaları cinsel davranış araştırması cinsiyete bağlı davranış coşkusal davranış çalışanların uymaları gereken davranış kuralları çatışmacı davranış çekimser davranış çeşit arayan davranış çirkin davranış çocuk ve ergenlerde suçlu davranış gelişimi çocukça davranış çocukça davranış ya da söz çocuklarda davranış bozuklukları çocukların davranış değerlendirmesi çocuksu davranış çoğu insanınkinden farklı olan davranış veya düşünce davranış aksiyomları davranış amaçları davranış araştırması davranış belirleyicileri davranış betimleme dosyası davranış betimleme fişi davranış betimleme yaprağı davranış biçimi davranış biçimlendirme davranış biçimlendirmesi davranış bilgisi davranış bilimi davranış bilimleri davranış bilimleri araştırma ve tedavi merkezi davranış bilimleri enstitüsü davranış birimi davranış birleştirimi davranış bozukluğu davranış bozuklukları davranış çözümlemesi davranış dağarcığı davranış değerlemesi davranış değerlendirme davranış değerlendirmesi davranış değişikliği davranış değişimi davranış değişkeni davranış değişmesi davranış değiştirme davranış değiştirme teknikleri davranış değiştirmede eşik yöntemi davranış denet listesi davranış dokusu bütünü davranış durum göstergesi davranış esaslı iş güvenliği yönetimi davranış etkeni davranış etkileşmesi davranış etkileşmesi ruhbilimi davranış evrimi davranış fobisi davranış gelişimi davranış gelişmesi davranış genetiği davranış gizilgücü davranış grubu davranış hedefi davranış ikazı davranış ile ilgili davranış inceliği davranış izleme yöntemi davranış izleme yyöntemi davranış kalıbı davranış kayıt fişi davranış kodu davranış kuralı davranış kuralları davranış kuralları bilimi davranış kuralları bilimi ile ilgili davranış kuralları ile ilgili davranış kuralları ve esas organizasyon modeli davranış kuramları davranış modeli davranış mutantları davranış normu davranış notu davranış oluşturma davranış oluşturma teknikleri davranış ortamı davranış öğrenme davranış ölçümü davranış örgüsü davranış örneği davranış örneklemesi davranış örneklemi davranış örüntüsü davranış özgürlüğü davranış potansiyeli davranış provası davranış ruhbilimi davranış sağaltımı davranış sapması davranış sorunları davranış sorunu davranış sorusu davranış süresinin kaydedilmesi davranış şekli davranış şeklini düzeltmek davranış tarzı davranış tedavi davranış tedavisi davranış temelli derece ölçeği ile değerlendirme yöntemi davranış terapisi davranış terapisi cihazları davranış tutanağı davranış tutum davranış ürküsü davranış ve davranış değişikliği davranış ya da girişiminde yüzsüzce ısrar etmek davranış yönlendirme davranış yükümlüğü davranış zinciri değişen davranış dengeli davranış deprem davranış spektrumu ders akışını bozan davranış devingen davranış dışlayıcı davranış diktatörce davranış dilatant davranış dilsel davranış dinamik davranış dinamik davranış analiz dindarca davranış dinsel davranış direnen davranış dirik davranış doğal davranış doğruluk en iyi davranış tarzıdır doğuştan davranış dolaylı davranış dostça davranış döngüsel davranış duruma göre davranış duygu ve davranış güçlükleri duyusal davranış düktilite faktörü davranış spektrumu dünya genelinde davranış kuralları dürtüsel davranış dürüst davranış düşmanca davranış düşüncesiz davranış düzenlenen davranış doktrini düzenleyici davranış öğretisi düzgün davranış edebe aykırı davranış edepsiz davranış edimsel davranış edinilmiş davranış edinimsiz davranış edinsel davranış ekonomik davranış elastik davranış elastik olmayan davranış elasto-plastik davranış spektrumu elastoviskoz davranış elektronik davranış kontrolü endüstriyel davranış ereğe yönelmiş davranış ergenlerin davranış değerlendirmesi esnek davranış eşanlı davranış eşsüremli davranış eşzamanlı davranış etik davranış fırsatçı davranış firmanın davranış teorileri garip davranış garip davranış (eğilimi) gençlik–cinsel davranış genel ahlaka aykırı davranış gevrek davranış girişken davranış gizli ve aptalca davranış görünür davranış spektrumu göstermelik davranış gurur kırıcı davranış hakaretamiz davranış hakça davranış haksız davranış halkı rahatsız edici davranış hayvanlarda cinsel davranış hayvanlarda fedakar davranış hayvanlarda saldırgan davranış hazır giyim firmasının davranış teorisi hedef davranış heyecansal davranış heyecansal davranış kalıpları hız davranış spektrumu horlayan davranış hukuk dışı davranış girişimi icrai davranış içekapanık davranış içgüdüsel davranış içkökenli davranış içsel davranış içten gelen davranış içtepisel davranış ihmali davranış ihmalkâr davranış iletişim ve sembolik davranış ölçeği gelişim profili ilkel davranış ince davranış incitici davranış infantların davranış değerlendirmesi ingilizlere özgü davranış insaflı davranış insanca davranış insanlık dışı davranış intihara eğilimli davranış istemli davranış istendik davranış istenmeyen davranış işgören davranış incelemesi işkence ve diğer zalimce, insanlık dışı ya da onur kinci davranış ya da cezaya karşı sözleşme işlemci davranış ivme davranış görüngesi ivme davranış izgesi ivme davranış spektrumu ivme davranış tayfı iyi davranış iyi davranış oyunu iyi davranışın karşılığı iyi bir davranış olmalıdır kaba davranış kaba konuşma ya da davranış kabul edilebilir davranış kabul edilir davranış kabul edilmez davranış kadınca davranış kadınımsı davranış kadınlar–cinsel davranış kadınsı davranış kalıplaşmış davranış kamu zararına davranış kanuna aykırı davranış kanunsuz davranış karşı davranış karşı tavir alıcı davranış karşılayıcı davranış kat davranış spekrumu kazanılmış davranış kendi kendine davranış biçimlendirme kendiliğinden davranış kendine güvenli davranış kendine güvenli davranış eğitimi kendini yıkıcı davranış kibar davranış kibirli davranış kinetik davranış kişinin düşünce ve davranış biçimlerini etkileyen güçlü duygu kişisel davranış ve konuşma biçimi kitlesel davranış kolektif davranış kollektif davranış konakçı davranış tadilatı koşullara göre davranış değiştirmek köle gibi davranış körlere özgü davranış kötü davranış kritik davranış kural dışı davranış kurumsal davranış küçük davranış küçük düşürücü davranış kültürel davranış biçimlerine bağlı salgın küstahça davranış laik tutum ve davranış makul bir davranış makul davranış maladaptive davranış manipülatif davranış mekanik davranış mekansal davranış meslek kurallarına aykırı davranış mütehakkim davranış namussuzca davranış nazik davranış ne kadar çok ülke, o kadar farklı davranış biçimi nefretin neden olduğu davranış niyetli davranış normal davranış olağan davranış olaylar, davranış olumlu sosyal davranış olumlu toplumsal davranış olumsuz davranış olumsuz sosyal davranış oluşumsal davranış onanır davranış onurlu davranış onursuzca davranış operant davranış oral davranış organizasyonel davranış ortak bir davranış izlemek ortak davranış ortaklaşa davranış ortalama davranış spektrumu ortaya çıkarılan davranış oto-destrüktif davranış ödünsüz davranış öğrenilmemiş davranış öğrenilmiş davranış ölçüt davranış örgütsel davranış örgütsel davranış düzeltimi kuramı örgütsel davranış sistemi örnek davranış örtük davranış örtülü davranış öykünmeli davranış özel davranış özgeci davranış pasif - saldırgan davranış pasif davranış plastik davranış profesyonel davranış psikomotor davranış psödoplastik davranış rasyonel davranış tedavisi–örnek olaylar rasyonel ekonomik davranış refakatçi davranış rekabetçi davranış rem davranış bozukluğu reopektik davranış saçma davranış sahte davranış sahte davranış sergileme saldırgan davranış samimi davranış sapık davranış sapkın davranış sapkın davranış büyütümü sapmış davranış savunmacı davranış sınıf içi davranış sıralı davranış simgesel davranış sinir sistemi ve davranış bozuklukları siyasal davranış soğuk (kişi, davranış vb) soğuk davranış sonradan kazanılan davranış sonuşmaz davranış sorun davranış sorunlu davranış sosyal davranış soylu davranış sözel davranış sözlü davranış spektral davranış sportif davranış sportmenliğe aykırı davranış standart tasarım davranış spektrumu stereotip davranış stratejik davranış stratejik olmayan davranış suçlanabilir davranış suçlu davranış sünek davranış sünümlü davranış şeytanca davranış takınaklı davranış takıntılı davranış teessüri davranış tehditkâr davranış tehlikeli davranış tehlikeli veya zarara yol açabilecek dikkatsiz davranış tepkisel davranış tıp- biyomedikal ve davranış araştırmalarında etik sorunların araştırılması için başkanlık komisyonu tiksotropik davranış tipik davranış toplu davranış toplum ahlakına aykırı davranış toplum ahlakına uygun söz ve davranış toplum lehine davranış topluma aykırı davranış toplumsal davranış toptancı davranış törelere aykırı davranış tuhaf davranış tutarsız davranış tutumlara ters düşen davranış tümevarımsal davranış tümlenik davranış zaman sabiti tümlevsel davranış zaman sabiti türe özgü davranış ulamsal davranış uluslaraşırı ortaklıklar için davranış yasası ussal davranış usulsüz davranış utanç verici davranış uyarımsız davranış uyarlamacı davranış uygar davranış uygulamalı davranış analizi uygun davranış uygunsuz davranış uyumcu davranış uyumcu olmayan davranış uyumlu davranış uyumsal davranış uyumsal davranış normu uyumsuz davranış uzaklaştırıcı davranış üst davranış üzücü davranış viskoz davranış vurdumduymaz davranış yakınlaştırıcı davranış yanlış davranış yapı davranış performans yapılanmamış davranış yapısız davranış yapmacık davranış yardımcı davranış yasaya aykırı davranış yerdeğiştirme davranış spektrumu yersiz davranış yetkiyi aşan davranış yıkıcı davranış yinelene yinelene otomatikleşen davranış yoğruksu davranış yurttaşlara eşit davranış görüşü zaman serisi davranış analiz yöntemi zaman ve durumun gerektirdiği biçimdeki davranış zamana bağlı davranış zararlı davranış zekice bir davranış zorlanma davranış zorlayıcı davranış

1: 19 ms