• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

daring

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7757

DARING = ['deıring] adjective
cüretkâr, cesur, gözü kara * eşanlamlı : brave, bold, fearless, intrepid, courageous * karşıtanlamlı : fearful, afraid
İngilizce örnek : He is going to stand trial for the daring bank robbery.
Türkçe çevirisi : Banka soygunundan dolayı yargılanacak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms