• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

daralmak

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

ormancılık

DARALMAK = (daralmak nedir; daralmak ne demek; daralmak İngilizcesi) 1. bk. darlanmak. 2. Parasızlıktan sıkıntıya düşmek. 3. Sıkışmak: Daraldı, helâya zor yetişti.

DARALMAK = (daralmak nedir; daralmak ne demek; daralmak İngilizcesi) 1. Dar duruma gelmek, küçülmek: «İleride yolun daraldığını göre göre gaza yüklendi.» -E. Şafak. 2. Azalmak: «Yıllar geçer, bir gün bakarsınız vakitler daralmış.» -R. N. Güntekin. 3. Zayıflamak: «Hafızası o kadar daralmış, bir sene evvelini hatırlamıyor gibi.» -S. F. Abasıyanık. 4. mec. Güçleşmek, zorlaşmak: Geçimi daraldı. 5. mec. Sıkışmak: «Daralan soluğu ile çıkamayacağı merdivenleri oğlunun da çıkmasını yasaklıyordu.» -N. Cumalı. 6. mec. Başı dara gelmek, bunalmak.

DARALMAK = (daralmak nedir; daralmak ne demek; daralmak İngilizcesi) Canı sıkılmak, bunalmak, rahatsız olmak, sıkıntılı vakit geçirmek, hiddetlenmek.

DARALMAK = (daralmak nedir; daralmak ne demek; daralmak İngilizcesi) Daralmak; sıkılmak; bunalmak; güç durumda kalmak; maddi sıkıntıya düşmek.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms