• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dalgalanma

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 11875

isim / noun – radar

isim / noun – technical

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) 1. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığında verdiği dalgalanma duygusu, fluktuasyon. 2. Farklı düzeyler gösteren, zaman zaman değişen.

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) Bir malın herhangi bir nesnenin fiyatındaki inip çıkma, alçalıp yükselme, dalgalanma.

dalgalanma = fluktuasyon [öz Türkçe - eski terim]

dalgalanma = flüktüasyon [öz Türkçe - eski terim]

dalgalanma = ondülasyon [öz Türkçe - eski terim]

dalgalanma = sansasyon [öz Türkçe - eski terim]

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) (sinema, televizyon) Dalga etkisi sonucunda, görünçlükte ortaya çıkan dalgalanma görüntüsü.

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) 1. Dalgalanmak işi: «Lakin deniz görmemiş bu insanların ilk dalgalanmada güverteyi berbat edişlerini müşahede etmeniz kaçınılmaz.» -İ. Özel. 2. ekon. Mal fiyatlarının türlü sebeplerle inişi veya çıkışı. 3. Pek çok kimsede yaratılan güçlü heyecan, sansasyon. 4. mec. Bir toplumda uyumsuzluktan doğan karışıklık. 5. sp. Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların gevşek olarak öne yukarı doğru kaldırılmasından sonra, dizlerin gerilerek gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga hareketi.

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) Ardışık sayısal gözlemler arasında yukarıya ya da aşağıya doğru görülen devinim.

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) Bir malın herhangi bir nesnenin ederindeki inip çıkma, alçalıp yükselme, dalgalanma.

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) Denetim koşullarında düzenli iniş çıkışlar.

DALGALANMA = (dalgalanma nedir; dalgalanma ne demek; dalgalanma İngilizcesi) Koşu duruşunda, dizlerin hafif bükülmesinden ve kolların aşağıda tutuştan gevşek - öne - yukarı savrulmasından sonra, dizlerin gerilmesi, kalçanın öne itilmesi, gövdenin doğrulmasıyla vücudun diz, kalça, bel, sırt, baş ve kollarda geliştirdiği bir dalga devinimi.

dalgalanma = temevvüc [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

aralık içinde dalgalanma aralıkta sürünen dalgalanma aralıkta yönetimli dalgalanma bant geçiren süzgeçdeki dalgalanma coğrafi dalgalanma dalgalanma (deniz) dalgalanma (yelken/bayrak) dalgalanma efekti dalgalanma etkisi dalgalanma fenomeni dalgalanma filtresi dalgalanma gürültüsü dalgalanma ile ilgili dalgalanma kapasitesi dalgalanma marjı dalgalanma oranı dalgalanma saçılması dalgalanma sınırı dalgalanma sınırları dalgalanma şeridi dalgalanma titreşimi dalgalanma yöntemi dar aralıkta dalgalanma dar marjlı dalgalanma sistemi davranışsal dalgalanma doğrultucu dalgalanma faktörü dönemsel dalgalanma döngülü dalgalanma döviz kuru dalgalanma aralığı döviz kurunda dalgalanma ekonomik dalgalanma emtia fiyatlarındaki aşırı dalgalanma endüstriyel dalgalanma genişletilmiş aralıkta dalgalanma geoid dalgalanma gözetimli dalgalanma güdümlü dalgalanma hafif dalgalanma hafif dalgalanma (su) hafifçe dalgalanma hızdaki dalgalanma ısıl dalgalanma iktisadi dalgalanma iş hayatındaki dalgalanma jeoid dalgalanma kambiyo kurlarında dalgalanma kaygan aralıkta dalgalanma kısa devreli dalgalanma kısa dönemli dalgalanma kısa süreli dalgalanma kirli dalgalanma kirli dalgalanma sistemi klimatik dalgalanma konjonktürel dalgalanma konjontürel dalgalanma kontrollü dalgalanma kurun dalgalanma oranı mevsimlik dalgalanma mevsimsel dalgalanma mevzimlik dalgalanma müdahale edilmeyen dalgalanma sistemi ortalama kare ardışık dalgalanma piyezometrik yüzeyin dalgalanma devri reel iktisadi dalgalanma teorisi saf dalgalanma serbest dalgalanma sınai dalgalanma sinyalin saniyedeki dalgalanma sayısı su tabakasının dalgalanma bölgesi temiz dalgalanma tepe dalgalanma çarpanı tesadüfi dalgalanma yönetimli dalgalanma yük dalgalanma rölesi zımni dalgalanma oranı

1: 0 ms