• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dağıtılmamış kâr payları

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. accumulative dividends

DAĞITILMAMIŞ KâR PAYLARI = Önelinde dağıtımı yapılmayan ve ortaklığın borcu olarak gelecekte dağıtılması ön görülen birikmiş kâr payları. [ticaret, finans, muhasebe, sigorta > sözlük]

1: 0 ms