• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düzmek

Türkçe - İngilizce

kaba argo / vulgar slang – usa

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) 1. Bir gereksinimi karşılamak amacıyla birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek: «Oğlum Sıtkı için son zamanlarda epeyce temiz ev eşyası düzdü diyorlar.» -M. Ş. Esendal. 2. Düzene sokmak, düzene koymak, sıralamak, elverişli, uygun bir duruma getirmek: «Kâğıt düzmesini, istediği zarı atmasını ona kim öğretti?» -T. Dursun K. 3. (-e) Yaratmak, oluşturmak, meydana getirmek: «Yeşil caminin avlusundaki sette oturmuş, Nilüfer ovasına şiir düzerken...» -S. F. Abasıyanık. 4. (nsz) Uydurmak: Bir sürü yalan düzmüş. 5. kaba Cinsel ilişkide bulunmak.

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) 1. Bir şeyi hazırlamak, eksikleri tamamlayıp yapmak. 2. bk.düzen dutmak (IV).

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) Ağacı yontmak, yontarak bir araç biçimine sokmak.

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) Bir sanatla ilgili aygıtları tamamlayarak bir yere kurup işlemeye başlamak.

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) Dizmek (ipliğe boncuk vb. şeyleri).

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) Düzene koymak, süslemek.

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) İki kişinin arasını bulmak, düzeltmek.

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) Şişmanlamak.

DÜZMEK = (düzmek nedir; düzmek ne demek; düzmek İngilizcesi) Uydurmak: Bu sözü sen özünnen düzörsen.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms