• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düzgü

Türkçe - İngilizce

dilbilim

reklam

düzgü = düstur [öz Türkçe - eski terim]

düzgü = norm [öz Türkçe - eski terim]

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) (felsefe) ve top. b. Norm.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) 1. Kıyafet, üst baş. 2. bk. düzen (VII)-3.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) 1. Sayılamsal ortalama ya da tipik değer. 2. Yaş kümeleri ya da sınıf kümeleri gibi belli kümelerin ölçünlendirilmiş bir test uygulaması sonucu gösterdikleri ortalama başarı.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) 1-Yargılama ve değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli olan kural, yönerge. // Felsefede ahlak, estetik ve mantık düzgüleri söz konusudur, bu yüzden bu felsefe dalları düzgü koyucu (normatif) olarak adlandırılır.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) Binaların kapı, tavan, dolap gibi doğrama, tahta kısmı.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) Bir bireyin ırasını, davranışını ya da bir toplumun biçimini, işlevini yargılamada baş vurulan ölçü.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) Bir topluluğun dilini sınırlayan ve konuşanları tarafından uyulmağa dikkat edilen özelliklerin bütünü.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) Bireyler arası ilişkileri ya da bir gidişi yöneten, yaptırıma bağlanmış davranış kuralları.

DÜZGÜ = (düzgü nedir; düzgü ne demek; düzgü İngilizcesi) Çeyiz.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms