• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düzenlemek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1080

ana kullanım

01. put in order 02. fix 03. clear up 04. arrange 05. dispose 06. hold 07. organize 08. draw up 09. control 10. adjust 11. appoint 12. array 13. assemble 14. calendar 15. codify 16. collate 17. collocate 18. compose 19. conclude 20. condition 21. construct 22. coordinate 23. co-ordinate 24. design 25. distribute 26. do 27. do out 28. draw 29. dress 30. edit 31. engineer 32. execute 33. forge 34. form 35. form up 36. frame 37. front 38. get things square 39. give 40. govern 41. grade 42. host 43. install 44. make 45. marshal 46. mastermind 47. measure 48. methodize 49. modulate 50. mount 51. orchestrate 52. order 53. plan 54. prepare 55. programme 56. promote 57. put or get into shape 58. raid 59. rank 60. regulate 61. run 62. scheme 63. set 64. settle 65. shape 66. stage 67. string 68. structure 69. take 70. throw 71. tone 72. whack up 73. win 74. window-dress 75. work

argo

01. promote 02. work

askeri

01. adjust

bankacılık

01. issue

baskı

01. impose

bilim teknik

01. commutate

bilişim

01. toorder

deyim

01. build up 02. draw something up 03. fit up 04. get round 05. get something up 06. get straight 07. get up 08. lay down 09. lay on 10. lay out 11. lay out somebody or something 12. lay somebody or something out 13. lay something on 14. line somebody up for something 15. line up 16. line up somebody for something 17. make out 18. make the arrangements 19. make up 20. pick up somebody or something 21. put up 22. see about something 23. set out 24. set something straight 25. set up 26. sew up 27. shake up 28. sort out something 29. sort something out 30. straighten somebody or something up 31. straighten up somebody or something 32. string something out 33. tee up 34. work out 35. work up

dil öğretimi

01. edit

edebiyat

01. edit

havacılık

01. format 02. manipulate

hukuk

01. stipulate

iş dünyası

01. organise 02. regularize 03. sort out

müzik

01. instrument 02. transcribe

spor

01. contrive 02. direct 03. untangle

tarım

01. accommodate

teknik

01. issue

ticaret

01. adjust

ilgili sözler / related words

akla uygun bir biçimde düzenlemek akla uygun olarak düzenlemek aldatmak için karıştırıp düzenlemek anlaşma düzenlemek araziyi düzenlemek asıp kıvrımlar yapacak şekilde düzenlemek ayrı ayrı zamanlara göre düzenlemek ayrı zamanlara göre düzenlemek ayrıntılı olarak düzenlemek bağlantı düzenlemek bahçe düzenlemek bahçeyi düzenlemek bahis düzenlemek bakanların görevlerini yeniden düzenlemek basın toplantısı düzenlemek başka biçimde düzenlemek başkalarıyle önceden anlaşıp düzenlemek belge düzenlemek bilanço düzenlemek bilgisayarı sözcük- tümce ve metinleri işlemek- düzenlemek için kullanma bir bilanço düzenlemek bir eğlence düzenlemek bir piknik düzenlemek bir piyes düzenlemek bir piyesi düzenlemek bir poliçe düzenlemek bir sisteme göre düzenlemek bir şirket çalışanlarının- çalışanları yönetime karşı temsil etmek ve eğlence düzenlemek için kurduğu dernek birleştirmelerle düzenlemek borç senedi düzenlemek cetvel düzenlemek ciro edilemez çek düzenlemek çek düzenlemek çıkarına göre düzenlemek çift çift düzenlemek çizgili çek düzenlemek daha verimli biçimde düzenlemek defile düzenlemek derleyip düzenlemek düzenlemek (etkinlik- töreni vb) düzenlemek (toplantı) düzenlemek (yazı) düzenlemek için grafiği çift tıklatın düzenlemek için kullanma eğlence düzenlemek entrika düzenlemek fatura düzenlemek gezi düzenlemek gösteri düzenlemek havasını düzenlemek hawai'ye bir gezi düzenlemek istiyoruz hayatım düzenlemek her şeyi en ince ayrıntısına kadar düzenlemek hile ile oyun kâğıtlarını düzenlemek içiçe düzenlemek için dini tören düzenlemek iki nüsha düzenlemek istisnai kıymetle beyan düzenlemek işleri düzenlemek işlerini düzenlemek kanunla düzenlemek kas tonusunu düzenlemek komplo düzenlemek konferans düzenlemek konşimento düzenlemek kömür vs yi yanmaya hazır şekilde düzenlemek kronolojik olarak düzenlemek kutlama için eğlence düzenlemek masrafı gelire göre düzenlemek mazbata düzenlemek oturum düzenlemek oyun kâğıtlarını hile ile düzenlemek ödeme tablosunu yeniden düzenlemek önceden düzenlemek plana göre düzenlemek planlayıp düzenlemek poliçe düzenlemek protesto düzenlemek protokol düzenlemek rastgele düzenlemek resmi belge düzenlemek resmi şekilde düzenlemek roket saldırıları düzenlemek rotayı düzenlemek sahte belge düzenlemek sahte pasaport düzenlemek sahte sertifika düzenlemek sahtecilik/sahte belge düzenlemek satırları veya harfleri aynı uzunlukta düzenlemek sayfa düzenlemek senet düzenlemek sergi düzenlemek silahın atışını düzenlemek sistemli bir biçimde düzenlemek sistemli düzenlemek suikast düzenlemek şartları -in aleyhine düzenlemek şaşırtmalı düzenlemek şenlik düzenlemek tekrar düzenlemek toplantı düzenlemek tören düzenlemek uçuşumu yeniden düzenlemek istiyorum vergi beyannamesi düzenlemek yaşam biçimini düzenlemek yatağını düzenlemek yazmaya başlamadan önce kâğıtlarını düzenlemek yeniden düzenlemek zikzaklı düzenlemek

1: 0 ms