• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düzenleme

Türkçe - İngilizce

elektrik

isim / noun – technical

veterinerlik

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) 1. Ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma. 2. Biyolojide organizmanın değişen koşullara bağlı olarak uyum göstermesi.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) Ticarette verimli çalışmayı sağlamak amacıyle işlerin düzene konulması.

düzenleme = aranjman [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = kodifikasyon [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = kodlama [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = koordinasyon [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = organizasyon [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = regülasyon [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = tanzim [öz Türkçe - eski terim]

düzenleme = tertip [öz Türkçe - eski terim]

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) (sinema, televizyon) 1. Görünge kurallarına dayanılarak, varlıkları ve nesneleri uzayda en uygun biçimde yerleştirme yoluyla görüntüye derinlik kazandırma çabası. 2. İşlikteki ışık kaynaklarının, görünçlüğün gereklerine, oyuncuların ve alıcının devinimlerine göre yer, yön, yeğinlik bakımından hazırlanması.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) 1. Düzenlemek işi, tertip, organizasyon: «En saçma görünen batıl inançlar dahi insanın bir duygusunu, bir davranışını düzenleme gayesini güder.» -M. Kaplan. 2. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman: Çiçek aranjmanı. 3. Düzene koyma, kodifikasyon. 4. huk. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon. 5. müz. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik, aranjman.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) Bir müzik parçasını yeni bir düzen içinde yeniden kurma, işleme.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) bk. devşirim.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) bk. ölçüleme.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) Güreş karşılaşmalarını düzenleyip yapılmalarını sağlama.

DÜZENLEME = (düzenleme nedir; düzenleme ne demek; düzenleme İngilizcesi) Tecimde verimli çalışmayı sağlamak amacıyla işlerin düzene konulması.

düzenleme = nazm [Türkçe - Osmanlıca]

düzenleme = tanzîm [Türkçe - Osmanlıca]

düzenleme = tarh [Türkçe - Osmanlıca]

düzenleme = tensîk [Türkçe - Osmanlıca]

düzenleme = tertîb [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ajanlar için sahte evrak ve teçhizat düzenleme akım düzenleme akış düzenleme vanası akustik düzenleme alev düzenleme alfabetik düzenleme algısal düzenleme allosterik düzenleme alt düzenleme ana düzenleme ardışık düzenleme art arda düzenleme arta arda düzenleme asimetrik düzenleme aşırı düzenleme at hukukunun düzenleme araçları atış aralarını düzenleme tertibatı bağlantısız düzenleme bahçe düzenleme bahçeyi düzenleme bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (banking regulation and supervision agency) bankasının başka bir şubesinde veya başka bir bankanın belirli bir şubesinde çeklerini tahsil edebümek için bankası ile yaptığı düzenleme basamaklı düzenleme basınç düzenleme bacalar basınç düzenleme bacaları basınç düzenleme valfi basınç düzenleme vanası baş harflerle düzenleme stratejisi batarya düzenleme şalteri belge düzenleme belge düzenleme sistemi beyanname düzenleme bilgisayarlı sayfa düzenleme bir düzenleme ile ayrılmamış, gelenin istediği yere oturabileceği oturma düzeni bir grup otelden çıkarken hemen diğerinin otele girmesini sağlayan düzenleme bireysel düzenleme birleştirmelerle düzenleme bitki yaprak düzenleme bilimi bitkisel düzenleme blok düzenleme bloklar içi düzenleme bloklarla resim düzenleme testi boyut düzenleme çakışmayacak şekilde düzenleme çalgıda düzenleme çalışmaya ilişkin düzenleme çapraz düzenleme çatı arası–yeniden düzenleme çerçeve düzenleme sinyali çevre düzenleme çevre düzenleme planı çevre düzenleme projesi çevrimiçi düzenleme çiçek düzenleme çift siklonlu düzenleme çizgi düzenleme çocuklarda davranışsal ve duygusal düzenleme bozukluğu çok satırlı düzenleme çok satırlı düzenleme kontrolü çok taraflı düzenleme değer düzenleme hatası dekoratif çevre düzenleme elemanları demiryolları düzenleme genel müdürlüğü demiryolu düzenleme genel müdürlüğü deniz ve içsular düzenleme genel müdürlüğü derinlik düzenleme dış ticarette teknik düzenleme dışsal yeniden düzenleme dikey düzenleme dizesiz düzenleme dizi düzenleme doğrudan düzenleme duygu düzenleme düzenleme alanı düzenleme anahtarı düzenleme bozukluğu düzenleme çek valfi düzenleme çubuğu düzenleme değişikliklerini yapar düzenleme denetimi düzenleme deposu düzenleme düzeyleri düzenleme eğilimi düzenleme enzimleri düzenleme faktörü düzenleme gecikmesi düzenleme görünümü düzenleme hattı düzenleme haznesi düzenleme için düzenleme iğnesi düzenleme istasyonu düzenleme izni düzenleme kağıdı düzenleme kapağı düzenleme kaynağı düzenleme kipi düzenleme komisyonu mektubu düzenleme kontrol kurulu düzenleme kontrolleri düzenleme kontrolü düzenleme kuramı düzenleme kurumları düzenleme kutusu düzenleme maskesi düzenleme modu düzenleme organı düzenleme ortaklık payı düzenleme önbelleği düzenleme özellikleri düzenleme pencerelerini yeniden boyutlandırır düzenleme planı düzenleme projesi düzenleme rezervuarı düzenleme saati düzenleme seçenekleri düzenleme sezonu düzenleme subayı düzenleme suyu düzenleme süresi düzenleme şeklinde düzenleme tarihi düzenleme taslağı düzenleme teknikleri düzenleme testi düzenleme tuzağı düzenleme valfı düzenleme valfi düzenleme vanası düzenleme ve biriktirme rezervuarı düzenleme yağı düzenleme yapıları düzenleme yapmak düzenleme yeri düzenleme yetkisi düzenleme zamanı düzensiz düzenleme e biçiminde düzenleme eğitim kursu planlama ve düzenleme ekonomik düzenleme elektronik düzenleme elektronik sayfa düzenleme sistemi en son düzenleme ençok sefer düzenleme süresi endüstriyel tasarım düzenleme enerji piyasası düzenleme kurulu enerji piyasası düzenleme kurumu enerji piyasası düzenleme kurumu (energy market regulatory authority) enerji piyasası düzenleme kurumu başkanlığı enine düzenleme erteleyici düzenleme eşgüdüm düzenleme eurocontrol emniyet düzenleme gereklilikleri evaporatör basınç düzenleme vanası evler–yeniden düzenleme fatura düzenleme faz düzenleme federal enerji düzenleme komisyonu federal enerji düzenleme komisyonu (federal energy regulatory commission) finansal düzenleme frekans düzenleme geçici düzenleme geleneksel düzenleme gelişigüzel düzenleme gen düzenleme bölgesi gen düzenleme proteinleri genetik düzenleme genlik düzenleme germe ve düzenleme gestalt düzenleme yasaları geştalt düzenleme yasaları görevlerini yeniden düzenleme görüntü düzenleme ölçeri görünü düzenleme ölçeri grup düzenleme güç düzenleme güç düzenleme modülü güneş enerjisi-hava düzenleme güneşle hava düzenleme hava düzenleme hava trafik yönetimi bağlantılı emniyet olaylarının rapor edilmesi ve değerlendirilmesine dair düzenleme havacılık bilgi düzenleme ve kontrol havayı düzenleme hazırlık düzenleme komitesi hız düzenleme hızlı düzenleme kipi hızlı düzenleme modu hukuki düzenleme hücre düzenleme ısı düzenleme ısıl düzenleme iç düzenleme iç piyasayı düzenleme anlaşmaları idari düzenleme idari düzenleme işlemleri ihbarname düzenleme servisi iki pilot uygulamalı düzenleme iki taraflı düzenleme ikincil düzenleme iklim düzenleme iptal ve yeniden düzenleme isteğe göre düzenleme japon çiçek düzenleme sanatı kalın sesleri düzenleme kara kuvvetleri hava trafiği düzenleme ve tanıtma sistemi karayolu düzenleme genel müdürlüğü karma açılan düzenleme kutusu karma düzenleme kutusu karşılıklı düzenleme karşıt düzenleme karter basıncı düşürme düzenleme valfı karter basınç düşürme düzenleme valfi kelime düzenleme kendi kendine düzenleme kendi kendini düzenleme kendilik düzenleme kesin sistem düzenleme raporu kontrollü yansız düzenleme konukları otele yerleştirme- onlar için araba kiralama- gezi düzenleme gibi hizmetler kurumsal düzenleme kuyruk suyu düzenleme kuyruk suyu düzenleme bağlama kütük düzenleme liman düzenleme kanunu makro düzenleme penceresi makro düzenleme simge çubuğu mali düzenleme mantıklı düzenleme mantıksal düzenleme maplar ile düzenleme melodi düzenleme merkezi düzenleme metin düzenleme metin düzenleme yazılımı mevzi düzenleme mikrotübül düzenleme merkezi mimarlık ve şehir düzenleme muadil denetleme ve düzenleme yapısına sahip yabancı ülkelerin yetkili otoritesi müzik parçasını orkestradaki çalgılara göre düzenleme nihai düzenleme normal düzenleme görünümü numaralara göre düzenleme nükleer düzenleme komisyonu (ndk) nükleer düzenleme komisyonu (nuclear regulatory commission) ok çıkışını düzenleme kontrolü olimpik oyunlar (olimpiyat oyunları) düzenleme komitesi olimpiyat düzenleme komitesi olimpiyatlar için hazırlama ve düzenleme kurulu olumlu yeniden düzenleme olumsuz yeniden düzenleme ortak düzenleme otomatik düzenleme otonom düzenleme otoyol istatiksel bilgi düzenleme sistemi öğe düzenleme formu öğrencilerarası düzenleme ön düzenleme önalımlı düzenleme bölgesi önceden düzenleme önceki düzenleme öncül düzenleme örneksemeli düzenleme öz düzenleme özel düzenleme özel düzenleme gerektirmeyen ve olağan ulaşım yollarıyla ulaşılan köklü tatil destinasyonlarına yapılan seyahat özerk düzenleme panelli düzenleme parola düzenleme parolalı düzenleme pencere düzenleme pencereleri düzenleme performansa dayalı düzenleme peyzaj düzenleme piyasa payı düzenleme anlaşmaları posta düzenleme kısmı posta düzenleme müfrezesi program düzenleme proje düzenleme evresi rastgele düzenleme renkleri düzenleme resim düzenleme resim düzenleme testi rol düzenleme rolleri düzenleme rota düzenleme araç çubuğu sahne akustik düzenleme sahte bono düzenleme sarkomerlerdeki düzenleme satır kipinde düzenleme sayfa düzenleme sayfa numarası düzenleme seçenekleri sefer düzenleme süresi sefer düzenleme yüzdesi sermaye yapısını yeniden düzenleme ses düzenleme düğmesi sınırlı düzenleme silahlı kuvvetler sıhhi düzenleme bürosu simetrik düzenleme sinyal düzenleme sinyal seviyesini düzenleme sipariş usulü düzenleme sistem düzenleme rutini sistematik düzenleme sistemli biçimde düzenleme sistemli düzenleme soğutma boruları düzenleme şeması son düzenleme son düzenleme tarihi sonraki düzenleme sosyal düzenleme sözleşme düzenleme yetkisi sözleşmeye bağlı düzenleme su düzenleme drenajı su düzenleme vanası sürükle ve bırak ile metin düzenleme sürükleyip bırakarak metin düzenleme şûra düzenleme kurulu tavsiyelere ilişkin düzenleme tehlikeli mal ve kombine taşımacılık düzenleme genel müdürlüğü tek eksenli düzenleme tek şaftlı düzenleme tek taraflı düzenleme teknik düzenleme tekrar düzenleme telekomünikasyon düzenleme işleri avrupa komitesi telekomünikasyon düzenleme süreci telsiz düzenleme kurulu tercihli ticari düzenleme teşvik edici düzenleme ticareti düzenleme kuralları ticari ve yasal düzenleme danışmanları toplam düzenleme süresi toplumsal düzenleme trafiği düzenleme trafik düzenleme haritası trafik düzenleme işaretleri trafik düzenleme karargahı trafik düzenleme noktası trafik düzenleme noktasında kontrol trafik düzenleme planı tüm ekran kipinde düzenleme tüm ekranda düzenleme tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu (tobacco and alcohol market regulatory authority) tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu teşkilat ve görevleri hakkında kanun ulusal düzenleme ulusal spor düzenleme topluluğu uluslararası düzenleme uzaysal düzenleme üçgen düzenleme ülke düzenleme ürün satışı düzenleme üstbilgi ve altbilgi düzenleme penceresi varsayılan düzenleme veri düzenleme veri tabanı dosyası düzenleme vitrin düzenleme voltaj düzenleme voltaj düzenleme rölesi web rolü düzenleme yabancı parayla düzenleme yapılar–başka kullanıcılar için yeniden düzenleme yapılar–onarım ve yeniden düzenleme yapısal düzenleme yasa düzenleme yasal düzenleme yatay düzenleme yayıncılık düzenleme ve kültürel çeşitlilik ağı yeni bir düzenleme getirmek yeni düzenleme yeniden belirleme düzenleme yeniden düzenleme yereysel düzenleme yerinde düzenleme yinelemeli düzenleme yinelemesiz düzenleme yol trafik düzenleme emri yol trafik düzenleme karargahı yol trafik düzenleme noktası yürüyüş düzenleme müfrezesi zengin düzenleme zengin metin düzenleme yazıtipi zengin metin düzenleme yazıtipi/paragrafı ziyafet düzenleme ziyafetler düzenleme

1: 0 ms