• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düzen

Türkçe - İngilizce

ad / noun – chemistry

isim / noun – parliament

isim / noun – politic

isim / noun – sports

mimarlık

yerbilim

düzen = akort [öz Türkçe - eski terim]

düzen = asay iş [öz Türkçe - eski terim]

düzen = asayiş [öz Türkçe - eski terim]

düzen = desise [öz Türkçe - eski terim]

düzen = entrika [öz Türkçe - eski terim]

düzen = hile [öz Türkçe - eski terim]

düzen = intizam [öz Türkçe - eski terim]

düzen = kombinezon [öz Türkçe - eski terim]

düzen = komposizyon [öz Türkçe - eski terim]

düzen = nizam [öz Türkçe - eski terim]

düzen = order [öz Türkçe - eski terim]

düzen = patern [öz Türkçe - eski terim]

düzen = rejim [öz Türkçe - eski terim]

düzen = sistem [öz Türkçe - eski terim]

düzen = tertip [öz Türkçe - eski terim]

düzen = usul [öz Türkçe - eski terim]

düzen = hidâ' [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = hîle [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = hud'a [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = insicâm [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = intizâm [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = inzibât [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = keyd [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = nîreng [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = nizâm [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = râbıta [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = sâmân [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = şîrâze [Türkçe - Osmanlıca]

düzen = tertîb [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

açık düzen açılır kapanır düzen adil düzen adres düzen kutusu alçak düzen bölgesi alet-düzen / düzen alfabetik düzen algısal düzen almaşık düzen alt düzen anaerkil düzen anayasal düzen aralarında düzen sağlamak ardışık düzen ardışık düzen seçenekleri ardışık düzen veri bloğu arızaya karşı güvenli düzen arka tekerlek bloke olmayı önleyici düzen askeri düzen asli düzen ataerkil düzen atomsal düzen ayrık düzen besi düzen biçici düzen bir evde düzen olunca düzenbaz olmaz bir şeye çeki düzen vermek biyolojik düzen blok düzen boğucu düzen boğulma giderici düzen bozuk düzen bütüncül düzen çapraz alanlı düzen çeki düzen vermek çevre düzen planı çift ana fren merkezli düzen çift dupleks düzen çift platinli düzen çok konulu sayfa düzen dağınık düzen dağınık düzen eğitimi deneysel düzen dengeli öldürücü düzen derinliğine düzen dışmerkezli düzen dikey düzen dini düzen ile ilgili diyagnostik düzen durumu doğal düzen doğal havalandırmalı düzen dorik düzen dosya düzen yardım durdurucu düzen düzen açıklaması düzen adı düzen ayarı düzen bağı düzen basıncı düzen basınç regülatörü düzen bozucu kişi düzen çizimi düzen değiştir düzen değiştirilsin mi düzen denetimi düzen dışı cevaplama düzen dışı yanıtlama düzen etkisi düzen görünümü düzen grafiği göstergesi düzen kaldırmayı onayla düzen katsayısı düzen kılavuzları düzen kipi düzen kontrolü düzen kurmak düzen kutusu düzen kutusu özellikleri düzen menüsü düzen özellikleri düzen penceresi düzen renkleri düzen sağlama görevi düzen sapması düzen seçenekleri düzen tarayıcı düzen teker düzen tertip düzen verme düzen vermek düzen vermek (yazı) düzen yanlışı düzlemsel düzen ekonomik düzen elektronik düzen eş düzen gelişmiş düzen genel düzen geniş bir alana yayılmış düzen genişliğine düzen gerilim düzen direnci gizli düzen görünüşte iyi düzen ve durumda görünüşteki düzen ve durum grup düzen kipi güçlünün güçsüzü ezdiği düzen güvenlik açısından kritik önem taşıyan düzen harf harf düzen havalı hidrolik düzen hedef düzen şeması hızlı düzen hızlı düzen modu hidrolik düzen ias ardışık düzen iç düzen işlemleri iki cayrolu düzen istatistiksel düzen istatistiksel düzen kanunu iyonik düzen kabul edilen düzen kademeli dağınık düzen kademeli düzen karma düzen karşılıklı düzen karterden emişli düzen kavisli düzen kayma önleyici düzen kelime kelime düzen kendine çeki düzen vermek kesici düzen kısa erim düzen kısa erimli düzen kısa mesafeli düzen klasik düzen kompozit düzen koruyucu düzen kritik düzen kronolojik düzen kurulu düzen kurumsal düzen küresel düzen malların dış görünüşteki düzen ve durumları mekanik düzen metrik düzen mimari düzen modüler düzen muvazin düzen müşteriye yönelik düzen müzakereyle kurulan düzen müzik kutuları için düzen normal düzen normatif düzen ortorombik düzen otomatik düzen otomatik düzen altbaşlık alanı otomatik düzen başlık alanı otomatik düzen nesne alanı otomatik düzen not alanı otomatik düzen seçin otomotiv açık düzen mimarisi ölçünlü düzen ön düzen ön düzen ayar robotu ön düzen ayarı ön düzen ölçme aleti ön düzen servisi ön-arka düzen ayar aygıtı öndeki engellerden kaçınmaya yardımcı düzen parallaks önleyici düzen pasif koruyucu düzen rastgele düzen rastlantılı düzen rustik düzen sağa-sola kademeli düzen savaş sonrası düzen sayısal düzen seçenekler düzen seçkisiz düzen senaryo düzen servo düzen sık düzen sıkı düzen sıkı düzen düzlemi siyasi düzen sosyal düzen sözlük düzen sözlüksel düzen standart düzen sürel düzen süresel düzen sürtünme azaltıcı düzen tabii düzen takipçileri şaşırtmak için yapılan düzen tek düzen tek düzen hesap planı tek düzen hesap sistemi tek düzen maliyetleme tek düzen muhasebe sistemi tek düzen sıkı artan dizi tek düzen sıkı azalan dizi tek düzen sıkı azalan fonksiyon tek düzen sıkı fonksiyon tek düzen teslim fiyatı tek düzen ticaret kanunu teokratik düzen ters düzen titreşim yapan düzen toplu düzen toplu düzen kolu toplumsal düzen türk boğazları deniz trafik düzen tüzüğü unsurların arka arkaya yerleştirildiği düzen uzun erimli düzen uzun erimli düzen etkileşimi uzun erimli düzen katsayısı uzun mesafeli düzen vergisel düzen yakın düzen yaklaşma yürüyüş düzen yanaşık düzen yanaşık düzen eğitimi yanlış ön düzen ayarı yardımcı düzen yarı eşzamanlı sayısal düzen yasa ve düzen yasa ve düzen yönelimi yasal yetkisi olmadan kendi düşüncesine göre düzen korumaya çalışan kimse yatay düzen yeni bir düzen vermek yeni düzen yeni ekonomik düzen yeni uluslar arası ekonomik düzen yeni uluslararası ekonomik düzen yer ve düzen değiştirme yönelimsel düzen zahiri iyi düzen ve durum

1: 0 ms