• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düşünmek

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

eylem / verb

düşünmek = tefekkür etmek [öz Türkçe - eski terim]

DÜŞÜNMEK = (düşünmek nedir; düşünmek ne demek; düşünmek İngilizcesi) 1. Aklından geçirmek, göz önüne getirmek: «Ezberi düşünmekten, söylediklerimizin anlamını düşünmezdik.» -Ç. Altan. 2. (-de) Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak, muhakeme etmek: «Türlü şiir anlayışları üzerinde düşünmüş, zaman zaman türlü şairleri sevmiştir.» -O. V. Kanık. 3. (nsz) Zihniyle arayıp bulmak: Bu iş için ben bir çare düşündüm. 4. Bir şeye karşı ilgili ve titiz davranmak: Durmadan geziyorsun, biraz da derslerini düşün. 5. Akıl etmek, ne olabileceğini önceden kestirmek: «Benim kayısılara müşteri çıkmam ihtimalini düşünmüştü.» -R. N. Güntekin. 6. Tasarlamak: Yola çıkmayı düşünüyorum. 7. (nsz) Tasalanmak, kaygılanmak: Bu kadar düşünme, elbette bir çare bulunur. 8. (nsz) Farz etmek.

düşünmek = hatıra getirmek [Türkçe - Osmanlıca]

düşünmek = tefekkür etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-i çok iyi düşünmek -i düşünmek -i iyice düşünmek -in üzerinde enine boyuna düşünmek -yi düşünmek aleyhte düşünmek arasında düşünmek arpacı kumrusu gibi düşünmek askeri açıdan düşünmek askeri koşullar altında düşünmek ayrı olarak düşünmek bağı olduğunu düşünmek başkalarını düşünmek bir fikir üzerinde uzun uzun düşünmek bir kez daha düşünmek bir kimse hakkında fena düşünmek bir konu üzerinde enine boyuna düşünmek bir konuyu düşünmek bir meseleyi düşünmek için bir gün ertelemek bir olasılık olarak düşünmek bir şey üzerinde düşünmek bir şey üzerinde tekrar düşünmek bir şey yapmayı düşünmek bir şeye dair düşünmek bir şeye veya bir kimseye dair düşünmek bir şeyi düşünmek bir şeyi yapıp yapmamak konusunda iyice düşünmek birini çok düşünmek birini hakkında iyi düşünmek birini hakkında iyi şeyler düşünmek birini oldukça fazla düşünmek birisinin aleyhinde bir şey düşünmek bütün yönleriyle düşünmek ciddi olarak düşünmek çare düşünmek çok düşünmek daima kendi çıkarını düşünmek davranışını tekrar düşünmek zorunda olmak derin derin düşünmek derin düşünmek dikkatle ve ciddi olarak düşünmek (bir şey üzerinde) dikkatlice düşünmek dönüşümlü düşünmek durup düşünmek duyarlı düşünmek düşünmek (iyice) düşünmek (vermeyi, yapmayı) düşünmek bedavadır enikonu düşünmek enine boyuna düşünmek enine boyuna iyice düşünmek enine konuna düşünmek etraflıca düşünmek farklı düşünmek farlı düşünmek fesatlık düşünmek filozof gibi konuşmak ya da düşünmek filozofça düşünmek gece düşünmek geçmişi düşünmek gibi düşünmek hakkında düşünmek hakkında iyi düşünmek hakkında kötü düşünmek hakkında olumlu düşünmek harekete geçmeden önce iyi düşünmek hazla seyretmek veya düşünmek her şeyi etraflıca düşünmek için düşünmek iki eli şakaklarında düşünmek iki kere düşünmek iki kez düşünmek ile bir ilişkisi olduğunu düşünmek ilerisini düşünmek ilerisini gerisini düşünmek ileriyi düşünmek inceden inceye düşünmek işkembesini düşünmek iyi düşünmek iyi niyetli düşünmek iyice düşünmek kafa patlatırcasına düşünmek kara kara düşünmek karara varmayı düşünmek için bir gece ertelemek kendi çıkarını düşünmek kendini düşünmek konuşurken düşünmek kötü kötü düşünmek kukumav gibi düşünmek kuramsal olarak düşünmek külahını önüne koyup düşünmek lehte düşünmek hakkını kullanmak muhtemel olan bir şeyi düşünmek nasıl yapılacağını düşünmek olduğunu düşünmek oturup düşünmek önceden düşünmek önünü ardını düşünmek parasal açıdan düşünmek pis pis düşünmek romantik düşünmek sesli düşünmek sonrasını düşünmek sonunu düşünmek şapkayı önüne koyup düşünmek tamamen aynı şekilde düşünmek tekrar düşünmek tersini düşünmek tüm olasılıkları düşünmek uzun uzadıya düşünmek uzun uzun düşünmek uzun uzun düşünmek veya konuşmak uzun uzun düşünmek ya da sözetmek üstünde düşünmek üzerinde dikkatle düşünmek üzerinde düşünmek üzerinde enine boyuna düşünmek üzerinde uzun boylu düşünmek üzerine düşünmek yapmayı düşünmek yeniden düşünmek yüksek sesle düşünmek

1: 1 ms