• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düşük gelirli hane halkı

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. low income household

1: 0 ms