• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

düşük gelir ayrımı

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. lower income bracket

1: 0 ms