• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

döngü

Türkçe - İngilizce

bilişim

elektrik

elektronik

havacılık

isim / noun – physics

iş dünyası

yöntembilim

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) Bir depolama döngüsü, deponun tam doldurulup boşaltılmasını ifade eden teorik bir zamandır. Genellikle yıllık bazda ifade edilir.

döngü = periyot [öz Türkçe - eski terim]

döngü = rotasyon [öz Türkçe - eski terim]

döngü = siklus [öz Türkçe - eski terim]

döngü = çember [öz Türkçe - eski terim]

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) 1) Aynı ses sinyalinin kopyalama yoluyla sürekli tekrar etmesi. 2) Elektrik sinyalinin birbirine bağlı bir dizi bileşen üzerinde takip ettiği yol.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) 1. Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. 2. man. Kısır döngü.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) 1. Termodinamikte, aynı hal içinde başlayan ve sona eren değişmelerin sırası. 2. Spektroskopide, elektromanyetik alan yönünün tam bir dönüşü ve tekrar ilk yönüne geri gelişi.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) Bir izlencede yer alan ve belirli bir koşul gerçekleşmedikçe yeniden uygulanan bir komutlar dizisi.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) Bir yazıda, yinelemelerin düzenli aralıklarla birbirlerini izlemesi.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) Bir zaman dizisinde belirli aralıklarla aynı olan devinim.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) Her ağırlık sınıfında birkaç yumrukoyuncusunun katıldığı karşılaşmada ağırlık sınıflarına göre birinciyi bulmak için yarışmaların tekrarlanışı.

DÖNGÜ = (döngü nedir; döngü ne demek; döngü İngilizcesi) Kuvvetin, bir cismi bir nokta ya da bir eksenin yöresinde döndürme etkisini belirleyen yönleçsel nicelik; döngü, kuvvet ile yerlem yönlecinin yönleçsel çarpımına eşittir.

ilgili sözler / related words

açık döngü açık döngü aktarım işlevi açık döngü çıkış gücü aralığı açık döngü çıkış güç kontrolünün zaman tepkisi açık döngü frekans yanıtı açık döngü kontrol sistemi açık döngü kontrolü açık döngü kutupları açık döngü sıklık yanıtı açık döngü testi ana döngü analog geri döngü astronomik döngü atmosferik döngü baskın kapalı döngü kutupları biyojenetik döngü biyojeokimyasal döngü biyokimyasal döngü biyolojik döngü boş döngü bükücü döngü cehennemi döngü çabuk erişimli döngü çekirdeksel mıknatıssal döngü çevresel döngü çıkış döngü tamamlaması dengeli döngü devirli döngü dış döngü döngü adımı döngü ağ döngü ağı döngü akımı döngü aktarım işlevi döngü aktarma fonksiyonu döngü aktarma oranı döngü algılandı döngü alıcı gereklilikleri döngü anten döngü artımı döngü başlangıcı döngü başlatma döngü bekleme süresi döngü bildirisi döngü çıkış sinyali döngü dedektörü döngü deneme döngü denemesi döngü denetim değişkeni döngü denetimi döngü dengelemesi döngü deyimi döngü dikiş döngü direnci döngü diyagramı döngü dizgesi döngü dönüş sinyali döngü durumu döngü düzeyi döngü eksik döngü enjektör döngü fark sinyali döngü gecikmesi döngü geribesleme sinyali döngü gövdesi döngü hata sinyali döngü hatası döngü işaretleşme sistemi döngü işletme sinyali döngü kapanma hatası döngü kapanması döngü kazancı döngü kazanç işlevi döngü kazanım özelliği döngü kodu döngü mekanizması döngü parametresi döngü planı döngü programı döngü sabiti döngü saptama döngü sayacı döngü sayımı döngü sayısı döngü sınaması döngü sistemi döngü sonlaması döngü süresi döngü sürücü sinyal döngü süzgeci döngü şebekesi döngü teknolojisi döngü testi döngü transfer fonksiyonu döngü transfer oranı döngü traversi döngü uzunluğu döngü üzerinde sınama döngü verici gereklilikleri döngü yapmak döngü yöntemi döngü zayıflaması ekolojik döngü elden çıkarma döngü süresi elektrik ikiucay döngü birimi elektron döngü rezonansı endüktif döngü dedektörü enterohepatik döngü faz kilitlemeli döngü geçerli döngü genel döngü mesafesi gengüdümün açık döngü değeri geri döngü geri döngü imkânı geri döngü sınaması geri döngü testi geri döngü uyarlayıcısı geri döngü verisi güneş kolektörü döngü ısıtıcısı hat döngü direnci heksoz tekfosfatlı döngü hızlı erişimli döngü hidrolojik döngü ısıl döngü ısıl döngü cihazı iç döngü iç testli döngü imalı döngü işitilebilir sinyal üreten kapalı döngü işlevsiz döngü iyileştirilmiş döngü iyileştirilmiş döngü (telefon) jeokimyasal döngü jeolojik döngü kapalı döngü kapalı döngü aktarma fonksiyonu kapalı döngü çıkış güç denetim aralığı kapalı döngü gürültü band genişliği kapalı döngü kontrol işlevi kapalı döngü kontrolü kapalı döngü kutubu kapalı döngü kutupları kapalı döngü mrp sistemi kapalı döngü testi kapalı döngü traversi kendi kendini yeniden başlatan döngü kısır döngü kısır döngü içinde olmak kısır döngü kuramı kısır döngü teorisi kimyasal döngü yakımı klima döngü anahtarı klima döngü sivici küresel hidrolojik döngü lifli kanal-kararlaştırılmış döngü mc geri döngü mıknatıssal döngü model döngü kazanımı nedensel döngü çizeneği nivelman döngü kapanması ön testli döngü pozitif döngü salınım döngü birimi sarmal döngü sayısal döngü sınaması sayısal geri döngü sayısal yerel ağ döngü taşıyıcısı serbest bırakılmış döngü son testli döngü sonsuz döngü süreç döngü testi şebekelerde döngü tam kapalı döngü kontrolü tarihsel döngü kuramı tekrarlamalı döngü top döngü kolu tork döngü modu uzak bileşik geri döngü uzak döngü sınaması uzak sayısal geri döngü yerel alt döngü yerel döngü sınaması yinelenebilir döngü yorumbilgisel döngü zorlayıcı döngü

1: 1 ms