• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

döner sermaye

Türkçe - İngilizce

DÖNER SERMAYE = (döner sermaye nedir; döner sermaye ne demek; döner sermaye İngilizcesi) 1. Üretken sermayenin, bir üretim dönemi içinde tamamen sarfedilen ve üretilen mallar satıldığı zaman para olarak geriye dönen kısmı. 2. Devletin ticari ve sınai bazı kuruluşlarına kuruluşlarında tahsis edilen ve gelir-gider akımı içinde devamlı olarak kullanılabilen sermaye.

DÖNER SERMAYE = (döner sermaye nedir; döner sermaye ne demek; döner sermaye İngilizcesi) Kurumlar vergisine tabi faaliyeti olan ve sermayeleri artıp eksilebilen kamu kuruluşlarıdır.

DÖNER SERMAYE = (döner sermaye nedir; döner sermaye ne demek; döner sermaye İngilizcesi) tic. Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacın elde edilmesi için genel veya katma bütçeden bir miktar paranın, azaltılmamak şartı ile kuruluşa veya bu kuruluşla ilgili işletmelere verilmesi, mütedavil sermaye, döner.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms