• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dölek

Türkçe - İngilizce

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) (halk dilinde) 1. Ağırbaşlı, uslu, ağır davranışlı: «Oysaki Fatih'in dölek bir kişi olduğu belli, uzun uzun hazırlamış İstanbul'un alınmasını, düşünmüş, hesaplamış da öyle girişmiş o işe.» -N. Ataç. 2. Düz, engebesiz (toprak parçası): Dölek yer.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) 1. Boyu boşu güzel olan (kimse). 2. Orta yaşlı (kimse).

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) 1. Düz, düzgün, doğru. 2. Uslu.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) 1. Düz, engebesiz arazi, tepenin eteği. 2. Kıvrıntısız, düz yol. 3. Tarlanın düz ve verimli kısmı. 4. Ekilen domates, biber, patlıcan fidelerinin kolay sulanması için kıvrıntılı olarak hazırlanan yer.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) 1. Güzel, iyi. 2. Doğru, düzgün.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) 1. Irmak ve çayların yavaş akıntıları. 2. Yağmur sularının düz bir yerde birikerek yaptığı göl.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) 1. Uslu, terbiyeli, ağırbaşlı(kimse). 2. Uyanık, dikkatli. 3. Uysal. 4. Eli işe yatkın. 5. İçinden pazarlıklı. 6. Dürüst, ciddi, mert. 7. Yaşı kırkı geçen kimse.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) Bit.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) Çok ürün veren.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) Topraktan yapılmış tencere, güveç.

DÖLEK = (dölek nedir; dölek ne demek; dölek İngilizcesi) Yedek (yiyecek): Belki akşama varamayız dölek azık al.

1: 0 ms