• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dökmek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1213

ilgili sözler / related words

-e içini dökmek abıru dökmek acı gözyaşları dökmek alın teri dökmek asfalt dökmek ayinlerde kutsal su dökmek için kullanılan kap bakla dökmek başından aşağı kaynar sular dökmek beton dökmek bildiklerini ortaya dökmek bir kaptan diğerine dökmek bir sıvıyı bir kaptan diğerine dökmek bir şey hakkında içini dökmek bir şeye para dökmek bir şeyi kâğıda dökmek bir şeyi yazıya dökmek birine içini dökmek birine yem dökmek birinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek boşuna gözyaşı dökmek çakıl dökmek çıban dökmek çiçek dökmek çok su dökmek dem dökmek denize dökmek derdini dökmek derdini ortaya dökmek derisini dökmek dert dökmek dertlerini sayıp dökmek dikkatlice dökmek dil dökmek diller dökmek dökmek (demir) dökmek (deri, kıl vb) dökmek (deri/tırnak/kabuk/tüy) dökmek (kazara) dökmek (kıl, deri vb) dökmek (tüy) düşüncelerini kâğıda dökmek düşüncesizce kamu malını kırıp dökmek ecel teri dökmek ecel terleri dökmek eğip dökmek eline su dökmek eritip dökmek eteğindeki taşı dökmek etrafına dökmek gençliğinde kurtlarını dökmek gereksiz şeyleri ortaya dökmek gereksiz yere kan dökmek geri dökmek göz nuru dökmek göz yaşı dökmek gözyaşı dökmek harman dökmek hazır kalıba dökmek helme dökmek her şeyini ortaya dökmek hesaba dökmek hurufat dökmek için kan dökmek içine dökmek içini dökmek işi -e dökmek işi alaya dökmek işi dökmek işi oyuna dökmek işi resmiyete dökmek işi şahsiyata dökmek işi şahsiyete dökmek kabuğunu dökmek kağıda dökmek kalbini dökmek kalıba dökmek kalıba dökmek (demir vb) kalıpa dökmek kalıpta dökmek kan dökmek kanala dökmek kaşıkla dökmek kaynar su dökmek kendi kirli çamaşırlarını ortaya dökmek kendi veya ailenin iç yüzünü ortaya dökmek kırıp dökmek kirli çamaşırları ortaya dökmek kirli çamaşırlarım meydana dökmek kirli çamaşırlarını ortaya dökmek kor dökmek korkudan gözyaşı dökmek köküne kibrit suyu dökmek kömürü dışarı dökmek kurdunu dökmek kurşun dökmek kurt dökmek kurtlarını dökmek küçük su dökmek lokma dökmek lokmasını dökmek maden dökmek mayın dökmek meydana dökmek monolitik beton dökmek ocak taşlarını yer üstündeki taş yığınına dökmek okumak vs sayıp dökmek ortaya dökmek para dökmek pipetle dökmek pul pul kabuk dökmek remil dökmek resmiyete dökmek sahte gözyaşı dökmek sahte gözyaşları dökmek sayıp dökmek sevinçten gözyaşı dökmek soğuk soğuk ter dökmek soğuk ter dökmek soğuk terler dökmek sokağa dökmek sorunları ortaya dökmek sözcüklere dökmek sperm dökmek su dökmek suyunu denize dökmek suyunu denize dökmek (nehir) şahsiyata dökmek şahsiyete dökmek şakaya dökmek temel betonu dökmek ter dökmek ticarete dökmek tohumunu dökmek tremi borusu ile beton dökmek tüy dökmek tüylerini dökmek üstüne çok dökmek üstüne su dökmek üzerine dökmek üzerine su dökmek vinç kolu ile beton dökmek yaprak dökmek yaprakları dökmek yaş dökmek yazıcıdan dökmek yazıya dökmek yem dökmek yeniden dökmek yere dökmek yumurta dökmek yüzsuyu dökmek

1: 0 ms