• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cut

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 744

ana kullanım

01. kesmek

ana kullanım 1

01. kesmek 02. dilimlemek 03. bölmek 04. kesilmek 05. dilimlenmek 06. açmak 07. çıkartmak 08. atmak 09. kısaltmak 10. kısmak 11. azaltmak 12. seyrekleştirmek 13. incitmek 14. kırmak 15. üzmek 16. asmak 17. sapmak 18. aniden dönmek 19. yön değiştirmek 20. aniden yana sapmak 21. biçilmek 22. biçmek 23. çıkarmak 24. devirmek 25. diş çıkmak 26. durdurmak 27. fazla su katmak 28. gitmemek 29. gönlünü kırmak 30. görmemezlikten gelmek 31. görmezlikten gelmek 32. hakketmek 33. hızla yol almak 34. iğdiş etmek 35. inceltmek 36. indirmek 37. işlemek 38. kesilebilmek 39. kesip biçmek 40. kesişmek 41. kesivermek 42. kısa kesmek 43. makas vurmak 44. makaslamak 45. okulu asmak 46. oraklamak 47. tıraş etmek 48. tırpanlamak 49. yarmak 50. yontmak 51. kurgulamak 52. bıçak gibi kesip acıtmak 53. bilmezlikten gelmek 54. budamak 55. çekip gitmek 56. devam etmemek 57. diş çıkarmak 58. dişi çıkmak 59. doldurmak 60. etmek 61. fırıldatıp vurmak 62. freze etmek 63. frezelemek 64. hadım etmek 65. hızlı hareket etmek 66. ikiye bölmek 67. indirim yapmak 68. kaçmak 69. kâğıt kesmek 70. katetmek 71. katılmamak 72. kerte açmak 73. kırpmak 74. makasla kesmek 75. ortadan kaybolmak 76. oymak 77. önem vermemek 78. potkopaç çekmek 79. satmak 80. seyreltmek 81. sızlatmak 82. stop ettirmek 83. sulandırmak 84. sünnetlemek 85. tanımamazlıktan ya da görmemezlikten gelmek 86. tapayı tanzim etmek 87. taş kesmek 88. taş yontmak 89. tomruklamak 90. top kesmek 91. uzak durmak 92. yapmak 93. yazıdan parça çıkarmak 94. yazıyı kesmek 95. yazıyı kısaltmak 96. yazıyı makaslamak 97. yol açmak 98. yuva açmak

ana kullanım 2

01. kesik 02. yarık 03. yara 04. dilim 05. parça 06. kısıntı 07. kesinti 08. azaltma 09. indirim 10. tenzilat 11. kesme 12. pay 13. kesilmiş 14. acı söz 15. baskı klişesi 16. bi 17. biçilmiş 18. biçim 19. biçme 20. bölüm 21. doğranmış 22. fason 23. görüntü 24. hakir görme 25. hiçe sayma 26. hızlı keskin vuruş 27. incitici söz 28. indirim yapılmış 29. ıskonto 30. kanal 31. kertik 32. kesilen kısım 33. kesilme biçimi 34. kesim 35. kesiş 36. kısaltma 37. kıyılmış 38. kıyımlı 39. küçümseme 40. maktu 41. taş 42. tavır 43. tıraş etme 44. yontma 45. yontuk 46. yöntem 47. çıkarma 48. diş yönü 49. eleme 50. kazı 51. kes 52. kesi 53. kesit 54. tenzilatlı 55. yan vuruş 56. yarma 57. ayırma 58. çatlak 59. çatlamış 60. çentik 61. çizik 62. darbe 63. dersi asma 64. göbek çekme 65. gravür 66. hafriyat 67. hisse 68. indirilmiş 69. indirimli 70. kazılmış çukur 71. kesik vuruş 72. kesmeyi 73. kısalma 74. kıyım 75. klişe 76. komisyon 77. kupür 78. kurdağzı 79. kurgu 80. kurguda kesim 81. orta çekme 82. ot veya diğer bitkileri kesme işlemi 83. oyulmuş geçit 84. parça kumaş 85. potkopaç 86. şerha 87. tip 88. topsuz giriş 89. tutam 90. usul 91. vuruş 92. yontulmuş 93. yüzde 94. yüzdelik

sinema

01. geç 02. kes

1: 0 ms