• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cunning

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10677

CUNNING = ['kaning] adjective
kurnaz * eşanlamlı : foxy, crafty, sly, wily, sharp, shrewd, clever * karşıtanlamlı : naive, simple
İngilizce örnek : She is cunning at getting people to do what she wants.
Türkçe çevirisi : İnsanları istediği şeyi yapmaya ikna etmekte kurnaz.
İngilizce örnek : His cunning words did not persuade me to stay.
Türkçe çevirisi : Onun kurnazca sözleri beni kalmaya ikna edemedi.

1: 0 ms