• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

crowd

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2946

CROWD = [kraud] verb
1 toplanmak, doluşmak, kalabalık oluşturmak * eşanlamlı : throng, swarm, flock, herd, gather, cluster, huddle * karşıtanlamlı : disperse
İngilizce örnek : We crowded into the small room.
Türkçe çevirisi : Küçük odaya doluştuk.
2 sıkıştırmak * eşanlamlı : press, squeeze, compress, pack, push
¤ noun
1 kalabalık * eşanlamlı : throng, mob, flock, horde, pack, group, bunch
İngilizce örnek : I lost sight of him in the crowd.
Türkçe çevirisi : Kalabalıkta onu gözden kaybettim.
İngilizce örnek : There is a large crowd in the street.
Türkçe çevirisi : Sokakta büyük bir kalabalık var.
İngilizce örnek : There's a crowd of people waiting outside.
Türkçe çevirisi : Dışarıda bekleyen bir insan kalabalığı var.
İngilizce örnek : The crowd scattered when the police arrived.
Türkçe çevirisi : Polis gelince kalabalık dağıldı.
İngilizce örnek : She managed to push her way to the front of the crowd.
Türkçe çevirisi : İte kaka kendine yol açarak kalabalığın önüne geçmeyi başardı.
2 yığın * eşanlamlı : swarm, host

CROWD = nasıl okunur, okunuşu /kraud/ isim

1: 0 ms