• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

creep

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10673

CREEP = [kri: p] verb
crept [krept]
1 sürünmek * eşanlamlı : crawl, toady, slither
İngilizce örnek : The lion crept silently toward its prey.
Türkçe çevirisi : Aslan sessizce avına doğru süründü.
İngilizce örnek : The cat crept towards the mouse.
Türkçe çevirisi : Kedi fareye doğru süründü.
2 sessizce sokulmak * eşanlamlı : steal, sneak, tiptoe
İngilizce örnek : He turned the key in the door and crept in.
Türkçe çevirisi : Anahtarı kapıda çevirdi ve sessizce içeri sokuldu.
İngilizce örnek : I had to creep to my room silently because she was asleep.
Türkçe çevirisi : Sessizce odama girdim çünkü o uykudaydı.
3 (sarmaşık, vb) sarılmak

CREEP = creep nedir; creep ne demek; creep Türkçesi; creep nasıl okunur, okunuşu /kri:p/ eylem [past tense : crept, past participle : crept, -ing : creeping]

1: 0 ms