• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

craving

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16072

ruhbilim

CRAVING = ['kreyving] verb
şiddetli istek, yanıp tutuş
İngilizce örnek : I have a craving for ice cream.
Türkçe çevirisi : Dondurma için şiddetli isteğim var. (Canım çok dondurma çekti.)
İngilizce örnek : Pregnant women often have a craving for completely random food.
Türkçe çevirisi : Hamile kadınlar sık sık tamamen tesadüfi yemekler için şiddetli istek duyar. (Hamile kadınlar olmadık yiyeceklere aşererler.)

1: 0 ms