• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

courageous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12743

COURAGEOUS = [kı'reycıs] adjective
cesur, yiğit, mert * eşanlamlı : brave, valiant, fearless, dauntless, bold, audacious, daring, heroic, gallant * karşıtanlamlı : cowardly, fearful, afraid

1: 0 ms