• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

country

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 213

tarım

COUNTRY = ['kantri] noun
1 ülke, yurt * eşanlamlı : state, homeland
İngilizce örnek : Turkey is a beautiful country.
Türkçe çevirisi : Türkiye güzel bir ülkedir.
İngilizce örnek : Some Islamic countries are relatively backward.
Türkçe çevirisi : Bazı İslam ülkeleri nispeten geri kalmıştır.
İngilizce örnek : Turkish citizens need a visa for many European countries.
Türkçe çevirisi : Türk vatandaşlar birçok Avrupa ülkesi için vizeye ihtiyaç duyar.
2 (the) kır, taşra, kırsal kesim * eşanlamlı : farmland, rural area, countryside * karşıtanlamlı : town
İngilizce örnek : What I like most is a long walk in the country.
Türkçe çevirisi : En çok sevdiğim şey, kırda uzun yürüyüştür.
İngilizce örnek : I like country life because I was brought up in the country.
Türkçe çevirisi : Köy hayatını seviyorum çünkü kırsal kesimde büyüdüm.
İngilizce örnek : Living in Istanbul is very different from living in the country.
Türkçe çevirisi : Istanbul’da yaşamak, kırsal kesimde yaşamaktan çok farklıdır.
3 ulus, halk * eşanlamlı : nation, people
4 bölge, yöre * eşanlamlı : region, territory, land, district

1: 0 ms