• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

counsel

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3622

COUNSEL = ['kaunsıl] noun
1 öneri, tavsiye * eşanlamlı : advice, guidance, recommendation, suggestion, opinion
İngilizce örnek : We should listen to the counsel of our elders.
Türkçe çevirisi : Büyüklerimizin tavsiyelerini dinlemeliyiz.
2 avukat * eşanlamlı : advocate, lawyer, solicitor, barrister
¤ verb
tavsiyede bulunmak * eşanlamlı : advise, guide, recommend, suggest
İngilizce örnek : The teacher stayed after school to counsel the student who had problems.
Türkçe çevirisi : Öğretmen okuldan sonra sorunları olan öğrenciye tavsiyede bulunmak için (okulda) kaldı.

1: 1 ms